e-ISSN 2147-2475
Left Hilar Mass Image Forming of Idiopathic Pulmonary Artery Aneurysm [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(2): 124-126 | DOI: 10.5505/respircase.2015.21033

Left Hilar Mass Image Forming of Idiopathic Pulmonary Artery Aneurysm

İbrahim Güven Çoşğun1, Saadet Güven2, Çağlar Deniz3
1Clinic of Pulmonology, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Clinic of Cardiology, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey
3Clinic of Radiology, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey

Pulmonary trunk vascular diseases are rare. Autopsy studies have revealed pulmonary artery aneurysm prevalence as 1: 14,000. Isolated or idiopathic pulmonary artery aneurysms are even rarer when all causes are taken into consideration. We present this case due to the hilar mass on the chest radiograph image with radiological findings and etiological factors.

Keywords: Aneurysm, idiopathic, pulmonary artery.

Sol Hiler Kitle Görünümü Oluşturan İdiyopatik Pulmoner Arter Anevrizması

İbrahim Güven Çoşğun1, Saadet Güven2, Çağlar Deniz3
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar
2Sorgun Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Yozgat
3Sorgun Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Yozgat

Pulmoner trunkusun vasküler hastalıkları nadir olarak görülür. Otopsi çalışmalarında pulmoner arter anevrizması sıklığı 1: 14000 olarak bulunmuştur. İzole ya da idiyopatik pulmoner arter anevrizması tüm nedenler göz önünde tutulduğunda daha da nadir görülmektedir. Bu yazıda idiyopatik pulmoner arter anevrizmalı olgumuzu akciğer grafisinde hiler kitle görüntüsü oluşturması nedeniyle radyolojik bulgularını irdelemek ve etyolojik nedenlerini vurgulamak amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, idiyopatik, pulmoner arter.

İbrahim Güven Çoşğun, Saadet Güven, Çağlar Deniz. Left Hilar Mass Image Forming of Idiopathic Pulmonary Artery Aneurysm. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 124-126

Corresponding Author: İbrahim Güven Çoşğun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale