e-ISSN 2147-2475
Slow Growing Pulmonary Nodule: Intrapulmonary Solitary Fibrous Tumor [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 144-148 | DOI: 10.5505/respircase.2016.25633

Slow Growing Pulmonary Nodule: Intrapulmonary Solitary Fibrous Tumor

Havva Yücel1, Nilgün Yılmaz Demirci2, Yurdanur Erdoğan3, Funda Demirağ4, Ülkü Yılmaz3, Aydın Yılmaz3, Çiğdem Biber3
1Department of Chest Diseases, Zekai Tahir Burak Woman Health Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Chest Diseases, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Chest Diseases, Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Pathology, Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

Solitary fibrous tumors (SFTs) are rare and localized neoplasms of the pleura. They usually grow from the visceral pleura and attached here by a pedincule, growing through the pleural space. The growth of the tumor from visceral pleura through the inside of parenchyma is rare and direct intrapulmonary growth of the tumor without histologically proven connection with the pleura is extremely rare. Most patients are asymptomatic and lesions are seen incidentally in chest radiography. A 52-year-old male patient was followed for 1.5 years for a pulmonary nodule. Transthoracic biopsy was performed due to a further growth in the nodule size and the result was reported as a SFT. Pulmonary wedge resection confirmed the diagnosis of an intrapulmonary SFT. We present this case, as the diagnosis of SFT of a slowly growing peripheral pulmonary nodule was made with transthoracic biopsy preoperatively and confirmed surgically as an intrapulmonary SFT and due to the rarity of intrapulmonary SFTs.

Keywords: Solitary fibrous tumors, pleura, pulmonary nodule

Yavaş Büyüyen Bir Pulmoner Nodül: İntrapulmoner Soliter Fibröz Tümör

Havva Yücel1, Nilgün Yılmaz Demirci2, Yurdanur Erdoğan3, Funda Demirağ4, Ülkü Yılmaz3, Aydın Yılmaz3, Çiğdem Biber3
1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara
4Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara

Soliter fibröz tümörler (SFT) plevranın nadir görülen lokalize tümörlerindendir. Genellikle visseral plevra kaynaklı olup bir sapla plevral boşluğa doğru büyüme eğilimindedirler. Tümörün visseral plevradan parankim içine uzanım göstererek büyümesi nadirdir; bunun yanısıra histolojik olarak viseral plevra bağlantısı olmadan tümörün direkt intrapulmoner gelişimi ise bundan çok daha nadir bir durumdur. Hastaların çoğu asemptomatik olup lezyon göğüs radyografilerinde tesadüfen görülür. Elli iki yaşındaki erkek hastamız, pulmoner nodül nedeni ile 1,5 yıldır takip edilmekteydi. Hastanın nodül boyutlarında büyüme olması nedeni ile transtorasik biyopsi yapıldı ve sonucu SFT olarak raporlandı. Pulmoner wedge rezeksiyonu ile de intrapulmoner SFT olarak kesinleşti. Yavaş büyüyen periferik yerleşimli pulmoner nodül tanısı ile takip edilen hastanın nodül boyutunun küçük olmasına rağmen preoperatif olarak transtorasik biyopsi ile SFT tanısı konması, cerrahi sonrası tanının intrapulmoner SFT olarak raporlanması ve SFT’ lerin özelikle de intrapulmoner gelişimli olanlarının nadir görülmesi nedeni ile bu olguyu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Soliter fibröz tümör, plevra, pulmoner nodül

Havva Yücel, Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan, Funda Demirağ, Ülkü Yılmaz, Aydın Yılmaz, Çiğdem Biber. Slow Growing Pulmonary Nodule: Intrapulmonary Solitary Fibrous Tumor. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 144-148

Corresponding Author: Nilgün Yılmaz Demirci, Türkiye
LookUs & Online Makale