e-ISSN 2147-2475
A Case of Sinus Venous Thrombosis Caused by Obstructive Sleep Apnea Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 68-71 | DOI: 10.5505/respircase.2017.26234

A Case of Sinus Venous Thrombosis Caused by Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Handan İnönü Köseoğlu1, Betül Çevik2, Erkan Gökçe3, Harun Soyalıç4, Semiha Gülsüm Kurt2
1Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2Department of Neurology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
3Department of Radiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) can lead to many complications associated with cere-brovascular system. Pathophysiological mechanisms in the development of cerebrovascular pathology include hypoxia, inflammation, oxidative stress and hypercoagulability. Herein, we report a 31-year-old patient with OSAS which was associated with sinus venous thrombosis whose symptoms improved with positive airway pressure therapy.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, sinus venous thrombosis, hypoxemia, positive airway pressure therapy

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Neden Olduğu Sinüs Ven Trombozu Olgusu

Handan İnönü Köseoğlu1, Betül Çevik2, Erkan Gökçe3, Harun Soyalıç4, Semiha Gülsüm Kurt2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat
4Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kırşehir

Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) serebrovasküler sistemle ilişkili birçok komplikasyona yol açabilmektedir. Hipoksi, inflamasyon, oksidatif stres ve hiperkoagülabilite, serebrovasküler patolojinin gelişiminde rol oynayan patofizyolojik mekanizmalardır. Bu yazıda sinüs ven trombozu ile seyreden ve pozitif havayolu basıncı tedavisi ile semptomlarında düzelme izlenen 31 yaşında bir OSAS olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, sinüs ven trombozu, hipoksemi, pozitif havayolu basınç tedavisi

Handan İnönü Köseoğlu, Betül Çevik, Erkan Gökçe, Harun Soyalıç, Semiha Gülsüm Kurt. A Case of Sinus Venous Thrombosis Caused by Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 68-71

Corresponding Author: Handan İnönü Köseoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale