e-ISSN 2147-2475
Pulmonary Langerhans' Cell Histiocytosis: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 141-144 | DOI: 10.5505/respircase.2014.30932

Pulmonary Langerhans' Cell Histiocytosis: A Case Report

Osman Hacıömeroğlu1, Gülbanu Horzum Ekinci1, Murat Kavas1, Dilem Anıl Mavigök1, Ayçim Şen2, Adnan Yılmaz1
1Sureyyapasa Center For Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Investigation Hospital,1 Pulmonology, İstanbul, Turkey
2Sureyyapasa Center For Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Investigation Hospital,2 Pathology, İstanbul, Turkey

A 43-year-old female was admitted with dyspnea. The postero-anterior chest x-ray revealed blunting of the left sinus and increased reticulonodular density in the bilateral lung parenchyma. High-resolution computed tomography demonstrated various diameters of cystic lesions throughout both lung fields with consolidations and scattered nodules. A wedge resection was performed by mini-thoracotomy. The histopathological diagnosis was pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis.

Keywords: pulmonary, Langerhans cell, histiocytosis, adult

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz: Olgu Sunumu

Osman Hacıömeroğlu1, Gülbanu Horzum Ekinci1, Murat Kavas1, Dilem Anıl Mavigök1, Ayçim Şen2, Adnan Yılmaz1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,1 Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1göğüs Hastalıkları, 2 Patoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

Kırk üç yaşında kadın hasta nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Arka-ön akciğer grafisinde sol sinüs kapalı olup her iki akciğer parankiminde retikülonodüler dansite artışları görüldü. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi incelemesinde her iki akciğerde, tüm akciğer alanlarını tutan değişik büyüklükte kistik lezyonlar ile yer yer nodüller ve konsolidasyonlar saptandı. Mini torakotomi ile wedge rezeksiyon yapıldı. Patolojik tanı Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz olarak rapor edildi.

Anahtar Kelimeler: akciğer, Langerhans Hücreli, Histiyositoz, erişkin

Osman Hacıömeroğlu, Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Dilem Anıl Mavigök, Ayçim Şen, Adnan Yılmaz. Pulmonary Langerhans' Cell Histiocytosis: A Case Report. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 141-144

Corresponding Author: Gülbanu Horzum Ekinci, Türkiye
LookUs & Online Makale