e-ISSN 2147-2475
Congenital Lobar Emphysema: Report of Two Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 169-172 | DOI: 10.5505/respircase.2018.33154

Congenital Lobar Emphysema: Report of Two Cases

Fatih Meteroğlu1, Atalay Şahin2, Menduh Oruç1
1Dicle University, Medical School, Department of Thoracic Surgery, Diyarbaki, Turkey
2Harran University, Medical School, Department of Thoracic Surgery, Sanlıurfa\ Turkey

Congenital lobar emphysema is a cause of respiratory distress characterized by hyperexpansion of 1 or more lobes of the lung, compression onto the ipsilateral or contralateral functional pulmonary parenchymas, and a resultant mediastinal shift. The onset of symptoms may be delayed until the age of 6 months, although the disease causes dyspnea in newborns or infancy. It is a rarely seen disease. Awareness is important due to confusion with pneumothorax and the possibility of considerable clinical improvement with early surgical intervention, even in severe cases. Two male patients with failed conservative treatment, 4 and 27 months of age, were hospitalized in this clinic because of respiratory distress and repeated infections. A left upper lobectomy was performed due to lobar emphysema in both patients. The goal of this report was to present the improvement in respiratory function and general condition of 2 patients observed after surgical management.

Keywords: congenital lobar emphysema, lobectomy, dyspnea

Konjenital Lober Amfizem: İki Olgu Sunumu

Fatih Meteroğlu1, Atalay Şahin2, Menduh Oruç1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD\ Diyarbakir
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD\ Şanlıurfa

Konjenital lober amfizem; akciğerin bir veya daha fazla lobunun hiperekspansiyonu, bunun çevredeki normal akciğer dokusuna basısı ve mediastinal kayma ile karakterli bir respiratuvar distres nedenidir. Yeni doğan döneminde solunum sıkıntısına yol açmakla birlikte, ender olarak semptomların ortaya çıkışı altıncı aya kadar gecikebilir. Nadir görülen bir hastalıktır. Spontan pnömotoraks ile karıştırılması ve ciddi olgularda uygulanan acil cerrahi müdahale ile klinik tablonun dramatik olarak düzelmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Kliniğimizde solunum sıkıntısı, sık sık enfeksiyon nedeniyle medikal tedavi alan 4 ve 27 aylık iki erkek olgu yatırıldı. Her iki olguya da lober amfizem nedeniyle sol üst lobektomi yapıldı. Cerrahi işlem sonrası takiplerinde genel durumlarında ve solunum düzeylerinde ciddi düzelmeler olan iki olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: konjenital lober amfizem, lobektomi, solunum sıkıntısı.

Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Menduh Oruç. Congenital Lobar Emphysema: Report of Two Cases. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 169-172

Corresponding Author: Fatih Meteroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale