e-ISSN 2147-2475
Sarcoidosis and IgA Nephropathy: a Rare Association [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(2): 48-51 | DOI: 10.5505/respircase.2013.35229

Sarcoidosis and IgA Nephropathy: a Rare Association

Canturk Tasci1, Alper Gündoğan1, Nesrin Çandır1, İlker Yılmaz2, İbrahim Yavan3, Ömer Deniz1, Ergun Tozkoparan1, Hayati Bilgiç1
1Gulhane Medical Faculty, Department Of Pulmonary Medicine, Ankara, Turkey
2Gulhane Medical Faculty, Department Of Nephrology, Ankara, Turkey
3Gulhane Medical Faculty, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

Sarcoidosis a systemic chronic granulomatous disease characterized by noncaseating granulomas in the involvement organs. The etiology of the disease has yet to be precisely defined. The prevalence of sarcoidosis is 0.1-640 per one hundred thousand. In addition to the lungs, the other commonly involved organs are the skin, eyes, and joints. In previous investigations renal disorders were reported as 0.9% of sarcoidosis cases. In 50% of these cases, calcium metabolism disorders were found. However, proteinuria and hematuria are not common complications of sarcoidosis. This case report aims to argue for the rare association of sarcoidosis and IgA nephropathy, by presenting a case with proteinuria and IgA nephropathy in the renal biopsy.

Keywords: Ig A, nephropathy, sarcoidosis

Sarkoidoz ve IgA Nefropatisi (Nadir Bir Birliktelik)

Canturk Tasci1, Alper Gündoğan1, Nesrin Çandır1, İlker Yılmaz2, İbrahim Yavan3, Ömer Deniz1, Ergun Tozkoparan1, Hayati Bilgiç1
1Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
3Gülhane Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

arkoidoz, yüz binde 0,1-640 prevalansı olan, sebebi net olarak bilinmeyen, tutulan organlarda nonkazeifiye granülomlarla kendini gösteren, sistemik kronik granülomatöz bir hastalıktır. Akciğer dışında cilt, göz, eklem tutulumları belirgindir. Böbrek tutulumunun %0,9 oranında olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Olguların %50’sinde kalsiyum metabolizması bozukluğu bulunmaktadır. Ancak proteinüri, hematüri gibi bulgular sarkoidozda beklenen komplikasyonlar arasında değildir. Takipleri sırasında belirgin proteinüri görülen ve yapılan böbrek biyopsisinde IgA nefropatisi saptanan sarkoidoz tanılı hastayı literatürler eşliğinde tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Ig A, nefropati, sarkoidoz

Canturk Tasci, Alper Gündoğan, Nesrin Çandır, İlker Yılmaz, İbrahim Yavan, Ömer Deniz, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgiç. Sarcoidosis and IgA Nephropathy: a Rare Association. Respir Case Rep. 2013; 2(2): 48-51

Corresponding Author: Canturk Tasci, Türkiye
LookUs & Online Makale