e-ISSN 2147-2475
Primary Pulmonary Leiomyosarcoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 35-38 | DOI: 10.5505/respircase.2013.35744

Primary Pulmonary Leiomyosarcoma

Nurdan Şimşek Veske1, Gülşah Günlüoğlu1, Adalet Demir2, Pelin Karadağ1, Ekrem Cengiz Seyhan1, Nur Ürer3, Sedat Altın1
1Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Departman Of Chest Diseases, İstanbul
2Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Departman Of Thoracic Surgery, İstanbul
3Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Departman Of Pathology, İstanbul

Leiomyosarcoma is a tumor of the smooth muscle cells which frequently originates in the uterus, retro-peritoneum, and within the abdomen. Although there are a large number of smooth muscle cells in the tracheobronchial tree, primary pulmonary muscle tumors rarely occur. A 48-year-old male patient with no symptoms was admitted to our department following the inadvertent detection of a lesion in his chest x-ray. Through thoracic computerized tomography, a 4x3 cm diameter mass lesion was located in the lower right lobe. In the positron emission tomography-computed tomography (PET/CT) scan with a fluorodeoxyglucose (FDG) tracer, low FDG uptake was observed in the lesion. Computer tomography-guided needle aspirations were carried out. In the absence of a histopathological diagnosis, surgery was planned for diagnosis and treatment. A lower lobe wedge resection was completed using video-assisted thoracic surgery (VATS). A diagnosis of primary pulmonary leiomyosarcoma was made based on postoperative pathology results.

Keywords: Pulmonary sarcoma, leiomyosarcoma, PET/CT.

Primer Pulmoner Leiomiyosarkom

Nurdan Şimşek Veske1, Gülşah Günlüoğlu1, Adalet Demir2, Pelin Karadağ1, Ekrem Cengiz Seyhan1, Nur Ürer3, Sedat Altın1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
3Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Leiomiyosarkom, sıklıkla uterus, retroperitoneum ve intraabdominal bölgeden kaynaklanan, düz has hücrelerinin tümörüdür. Trakeabronşiyal ağaçta düz kas hücrelerinin çokluğuna rağmen primer pulmoner kas tümörleri çok nadirdir. Kırk sekiz yaşında herhangi bir şikayeti olmayan erkek hasta, tesadüfen çekilen akciğer grafisinde lezyon saptanması nedeniyle merkezimize yönlendirilmişti. Bilgisayarlı Toraks tomografisinde sağ akciğer alt lobda 4x3 cm çaplı kitlesel lezyon izlendi. Fluorodeoksiglukoz (FDG) işaretli Bilgisayarlı Tomografi Entegrasyonlu Positron Emisyon Tomografi (PET/CT) taramada lezyonun düşük FDG tutulumu mevcuttu. Tanısal amaçlı tomografi rehberliğinde iğne aspirasyonları yapıldı. Histopatolojik tanıya ulaşılamayınca tanı ve tedavi amacıyla cerrahi planlandı. Video yardımlı toraks cerrahisi (VATS) ile alt lob wedge rezeksiyonu uygulanan hastanın postoperatif patoloji sonucu akciğerin primer leiomiyosarkomu olarak yorumlandı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner sarkom, leiomiyosarkom, PET/CT.

Nurdan Şimşek Veske, Gülşah Günlüoğlu, Adalet Demir, Pelin Karadağ, Ekrem Cengiz Seyhan, Nur Ürer, Sedat Altın. Primary Pulmonary Leiomyosarcoma. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 35-38

Corresponding Author: Nurdan Şimşek Veske, Türkiye
LookUs & Online Makale