e-ISSN 2147-2475
Diffuse Alveolar Hemorrhage Induced by Sevoflurane [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 73-76 | DOI: 10.5505/respircase.2022.37084

Diffuse Alveolar Hemorrhage Induced by Sevoflurane

Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün Hattatoğlu, Fulya Omak Kaya
Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Yedikule Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

We present here a case of diffuse alveolar hemor-rhage (DAH) following exposure to inhaled anesthetic sevoflurane. A 29-year-old male was admitted to the plastic surgery department with gynecomastia. Sur-gery was performed without complication under gen-eral anesthesia with intravenously administered mid-azolam (4mg), fentanyl and inhaled sevoflurane. Immediate hypoxemia and massive hemorrhage was detected at the end of the operation, and a chest radiography revealed bilateral widespread alveolar infiltrates. The serum hemoglobin level dropped by 2.5 g/dl (from 13 to 10.5 gr) in the postoperative setting. The patient was treated with methylpredniso-lone (1 gr) administered intravenously daily for 3 days. The hypoxemia resolved and alveolar infiltrates on the chest radiograph disappeared on the 4th day. There is limited data in literature reporting on the association between sevoflurane and DAH. None of the predisposing factors or causative reasons for DAH were detected in our case, and so it can be conclud-ed that the use of sevoflurane as an inhaled anesthet-ic was responsible for the DAH.

Keywords: Alveolar hemorrhage, sevoflurane, anest-hesia.

Sevofluran ile İndüklenen Diffüz Alveolar Hemoraji

Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün Hattatoğlu, Fulya Omak Kaya
Sağlık bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

İnhale anestezik sevoflurana maruz kaldıktan sonra yaygın alveolar hemoraji (DAH) gelişen bir olguyu sunmayı amaçladık. Burada sunulan hasta, jineko-masti nedeniyle plastik cerrahiye başvuran 29 yaşında bir erkek idi. Genel anestezi altında intravenöz mida-zolam (4mg), fentanil ve inhale sevofluran ile kompli-kasyonsuz cerrahi uygulandı. Ameliyat sonunda ani hipoksemi ve masif kanama tespit edildi. Akciğer grafisinde bilateral yaygın alveolar infiltratlar görüldü. Ameliyat sonrası dönemde serum hemoglobin düzeyi 2,5 g/dl (13'ten 10,5 gr'a) düştü. Hastaya 3 gün süreyle intravenöz olarak günlük metilprednizolon (1 gr) tedavisi verildi. Dördüncü günde hipoksemi dü-zeldi ve akciğer grafisinde alveolar infiltratlar kaybol-du. Literatürdeki sınırlı veriler, sevofluran ve DAH arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bizim olgumuzda DAH' gelişimine neden olan sebepler ve zemin hazırlayan faktörlerin hiçbiri saptanmadı. Bu nedenle, DAH'dan inhale anestezik olarak sevoflu-ran'ın sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alveolar hemoraji, sevofloran, anestezi.

Birsen Pınar Yıldız, Didem Görgün Hattatoğlu, Fulya Omak Kaya. Diffuse Alveolar Hemorrhage Induced by Sevoflurane. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 73-76

Corresponding Author: Birsen Pınar Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale