e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Diagnosis of Pulmonary Hydatid Cyst with Point of Care Ultrasound in an Emergency Department: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(3): 117-121 | DOI: 10.5505/respircase.2020.37132

Diagnosis of Pulmonary Hydatid Cyst with Point of Care Ultrasound in an Emergency Department: A Case Report

Nalan Kozaci1, Mustafa Avcı2
1Department Of Emergency Medicine; Alanya Education And Research Hospital; Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya / Turkey.
2Department Of Emergency Medicine; Antalya Education And Research Hospital; University Of Health Sciences, Antalya / Turkey.

Ultrasonography is widely used for diagnostic and invasive purposes in emergency departments. We present here a case with acquired immune deficiency syndrome who was diagnosed with a hydatid cyst and pneumonia in the lung parenchyma during a point-of-care-ultrasonography examination.

Keywords: AIDS, cyst hydatid disease, lung, point of care ultrasonography, POCUS

Acil Serviste Point of Care Ultrasound ile Pulmoner Kist Kidatik Tanısı: Olgu Sunumu

Nalan Kozaci1, Mustafa Avcı2
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi; Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya / Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya / Türkiye.

Ultrasonografi acil servislerde tanısal ve invazif amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, point-of-care-ultrasonography incelemesi ile akciğer parankiminde kist hidatik ve pnömoni tanısı konulan edinilmiş immün yetersizlik sendromlu bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: AIDS, akciğer, kist hidatik hastalığı, point of care ultrasonografi, POCUS

Nalan Kozaci, Mustafa Avcı. Diagnosis of Pulmonary Hydatid Cyst with Point of Care Ultrasound in an Emergency Department: A Case Report. Respir Case Rep. 2020; 9(3): 117-121

Corresponding Author: Mustafa Avcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale