e-ISSN 2147-2475
INTERACTIVE CASE REPORT: Recurrent Pneumonia Caused by The Aspiration of a Quad Dental Prosthesis, Late Diagnosed and Treated with Rigid Bronchoscopy [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 22-24 | DOI: 10.5505/respircase.2016.37232

INTERACTIVE CASE REPORT: Recurrent Pneumonia Caused by The Aspiration of a Quad Dental Prosthesis, Late Diagnosed and Treated with Rigid Bronchoscopy

Hüseyin Lakadamyalı1, Berna Devrim Yağbasan1, Tülay Kıvanç2
1Department of Chest Diseases, Başkent University Alanya Research and Training Center, Antalya, Turkey
2Department of Chest Diseases, Başkent University Konya Research and Training Center, Konya, Turkey

Foreign body aspiration is a very serious and critical problem. It may cause chronic and irreversible lung injury and occasionally lead to sudden death. Early diagnosis is key to the prevention of complications. Although the aspiration of teeth and dental repairs is a recognized event, it is only rarely reported in the literature. The main reasons for aspiration are maxillofacial trauma, dental treatment procedures or alcohol/ ethanol intoxication and dementia. We report a case of dental treatment the lead to aspiration of a quad dental prosthesis, with delayed diagnosis and complications.

Keywords: Foreign body aspiration, pneumonia, bronchoscopy

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Geç Tanı Konan ve Rijid Bronkoskopi ile Tedavi Edilen Dörtlü Diş Protezinin Aspirasyonuna Bağlı Gelişen Tekrarlayıcı Pnömoni

Hüseyin Lakadamyalı1, Berna Devrim Yağbasan1, Tülay Kıvanç2
1Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Antalya
2Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Konya

Yabancı cisim aspirasyonu çok ciddi ve yaşamsal bir sorundur. Akciğerlerde geriye dönüşümsüz - kronik hastalıklara hatta bazen ani ölümlere neden olabilir. Erken tanı komplikasyonların önlenmesinde anahtardır. Diş ve ağız içi tedavi süreçlerine bağlı aspirasyon bilinen ancak, literatürde çok sık bildirimi yapılmayan durumlardır. Aspirasyonların esas nedenleri maksillofasiyal travmalar, ağız içi tedavi süreçleri veya alkol/ etanol zehirlenmesi ile demansa bağlıdır. Bu makalede geç tanı konulan ve komplikasyona yol açan, ağız içi tedavi esnasında gelişen dörtlü diş protezi aspirasyonu olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Foreign body aspiration, pneumonia, bronchoscopy.

Tomography Slices of the Case
Hüseyin Lakadamyalı, Berna Devrim Yağbasan, Tülay Kıvanç. INTERACTIVE CASE REPORT: Recurrent Pneumonia Caused by The Aspiration of a Quad Dental Prosthesis, Late Diagnosed and Treated with Rigid Bronchoscopy. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 22-24

Corresponding Author: Hüseyin Lakadamyalı, Türkiye
LookUs & Online Makale