e-ISSN 2147-2475
Co-incidence of Echinococcus alveolaris and Echinococcus granulosus in the Lung: A Rare Case [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 41-44 | DOI: 10.5505/respircase.2017.38268

Co-incidence of Echinococcus alveolaris and Echinococcus granulosus in the Lung: A Rare Case

Berna Akıncı Özyürek1, Yurdanur Erdoğan1, Sertaç Büyükyaylacı Özden1, Funda Demirağ2, Hatice Esra Özaydın2, Erkmen Gülhan3
1Department of Chest Diseases, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

A 61-year old male patient was referred to our hospital for further investigation. Thoracic computed tomography (CT) images showed multiple, some cavitatingspicular nodules in both lungs. Positron emission tomography-CT (PET-CT) was showed high metabolic activity uptakes (SUVmax: 4.68) of nodular densities in the left lung and low metabolic activity uptakes of mediastinal lymphadenopathies. Tru-cut lung biopsy was non-diagnostic. The pa-tient was consulted with a thoracic surgeon for the left-sided video-assisted thoracoscopic surgery (VATS). Wedge biopsy from the left lower and upper lobes was performed. The diagnosis was reported as Echinococcus alveolaris. The infectious disease specialist suggested albendazole treatment. Therapeutic left rethoracotomy and wedge resec-tion plus excision of the cyst membrane were performed. The pathology result was reported as co-existence of E. alveolaris and E. granulosus. The co-existence of E. alveolaris and E. granulosus is rarely seen. Herein, we present a rare case with its different radiological appearance.

Keywords: Echinococcus alveolaris, Echinococcus granulosus, lung

Akciğerde Ekinokokkus alveolaris ve Ekinokokkus granülosus Birlikteliği: Nadir Bir Olgu Sunumu

Berna Akıncı Özyürek1, Yurdanur Erdoğan1, Sertaç Büyükyaylacı Özden1, Funda Demirağ2, Hatice Esra Özaydın2, Erkmen Gülhan3
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara
3Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara

Altmış bir yaşında erkek hasta, çekilen toraks bilgi-sayarlı tomografisinde her iki akciğerde spiküler uzanım ve bazıları kaviter özellik gösteren çok sayıda nodülleri olması nedeni ile ileri tetkik amaçlı yönlendirilmişti. Çekilen PET-BT'de sol akciğerde nodüler dansite artımlarına ait artmış metabolik aktivite tutulumları (SUVmax: 4.68), mediastende düşük metabolik aktivite tutulumu olan lenfadenopatiler saptandı. Hastaya transtorasik kesici iğne biyopsisi yapıldı, fakat tanısal olmadı. VATS ile sol alt ve üst lobdan wedge biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu ekinokokkus alveolaris olarak geldi. Hastaya albendozol tedavisi başlandı. Tedavi amaçlı olarak sol retorakotomi yapıldı. Sol üst ve alt lobdan Wedge rezeksiyon ve kist membran eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucu ekinokokkus alveolaris ve granülosus birlikteliği olarak raporlandı. Ekinokokkus alveolaris ve granülosus birlikteliği nadiren görülmektedir. Olgumuzu akciğerde bu birlikteliğin görülmesi ve farklı radyolojik görünümü nedeni ile sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkus Alveolaris, Ekinokokkus Granülosus, akciğer

Tomography Slices of the Case
Berna Akıncı Özyürek, Yurdanur Erdoğan, Sertaç Büyükyaylacı Özden, Funda Demirağ, Hatice Esra Özaydın, Erkmen Gülhan. Co-incidence of Echinococcus alveolaris and Echinococcus granulosus in the Lung: A Rare Case. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 41-44

Corresponding Author: Berna Akıncı Özyürek, Türkiye
LookUs & Online Makale