e-ISSN 2147-2475
A Case of Recurrent Plasmacytoma with Endobronchial Involvement [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 121-124 | DOI: 10.5505/respircase.2016.38358

A Case of Recurrent Plasmacytoma with Endobronchial Involvement

Hülya Deniz1, Özlem Erçen Diken2
1Department of Chest Disease, Çorum State Chest Diseases Hospital, Çorum, Turkey
2Department of Chest Diseases, Hitit University, Çorum, Turkey

Extramedullary plasmacytomas and/or endobronchial plasmacytomas are rare conditions. We present this case due to its rarity. The patient who was diagnosed with extramedullary plasmacytoma of the right vocal cord ten years ago and nasopharynx two years ago was referred to our unit with hemoptysis. A suspicious lesion was detected in the right intermediate bronchus in the thoracic computed tomography (CT) scan and bronchoscopy was performed. A wide-based polypoid lesion in the distal part of the right intermediate bronchus was observed. Examination of the biopsy samples from the endobronchial polypoid lesion showed the presence of plasmacytosis. Extramedullary plasmacytomas are those which involve any soft tissue other than the bone marrow with the upper respiratory tract, being the most frequent site of extramedullary involvement. There are only six cases of endobronchial plasmacytoma in the English literature.

Keywords: Plasmacytoma, extramedullary plasmacytoma, endobronchial plasmacytoma

Endobronşiyal Tutulum ile Birlikte Rekürren Plazmositom Olgusu

Hülya Deniz1, Özlem Erçen Diken2
1Çorum Bölge Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Çorum
2Hitit Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Çorum

Ekstramedüller plazmositom ve/veya endobronşiyal plazmositom çok nadir tanılardır. Bu olguyu plazmositomun bu nadir durumu nedeni ile sunuyoruz. On yıl önce sağ vokal kordda iki yıl önce nazofarenkste ekstramedüller plazmositom tanısı almış olan hasta kliniğimize hemoptizi nedeniyle yönlendirildi. Toraks bigisayarlı tomografisinde sağ ara bronşta şüpheli lezyon görülmesi üzerine bronkoskopi işlemine alındı. Bronkoskopide sağ ara bronş distalinde geniş tabanlı polipoid lezyon izlendi. Endobronşiyal polipoid lezyondan alınan biyopsi incelemesi plazmositozisi gösterdi. Extramedüller plazmositom kemik iliği dışında herhangi bir yumuşak dokuda yerleşmiş plazmositomdur ve üst solunum yolları en sık tutulan bölgelerdir. İngilizce literatürde sadece altı adet endobronşiyal plazmositom olgusu vardır.

Anahtar Kelimeler: Plazmositom, ekstramedüller plazmositom, endobronşiyal plazmositom

Hülya Deniz, Özlem Erçen Diken. A Case of Recurrent Plasmacytoma with Endobronchial Involvement. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 121-124

Corresponding Author: Özlem Erçen Diken, Türkiye
LookUs & Online Makale