e-ISSN 2147-2475
The 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) causing Severe ARDS: Serial Computed Tomography Findings [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 38-42 | DOI: 10.5505/respircase.2020.40316

The 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) causing Severe ARDS: Serial Computed Tomography Findings

Sol Jin1, Jin-Young Lee1, Jehun Kim2
1Department of Infectious Disease, Kosin University Gospel Hospital
2Department of Pulmonology, Kosin University Gospel Hospital

Since mid-December 2019, a novel coronavirus (COVID-19) has spread to many countries around the world, and the number of critically ill patients with COVID-19 is increasing as the number infections increase. The optimum treatment and prognosis of the disease is still unknown. Here, we present the clinical course and serial computed tomography of a critically ill Korean patient with COVID-19. The progression of COVID-19 infection is fast and aggressive, and no treatment protocol has yet been established. Additional clinical data are required to determine whether or not corticosteroid use is clinically beneficial.

Keywords: Coronavirus, viral load, corticosteroids, pneumonia

Yeni Corona Virüs Hastalığı (COVİD-19) Ağır ARDS'ye Neden Oluyor: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Serisi

Sol Jin1, Jin-Young Lee1, Jehun Kim2
1Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, Busan/Güney Kore
2Kosin Üniversitesi Gospel Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Busan/Güney Kore

Yeni korona virüs (Covid-19) 2019 Aralık ortalarından beri dünyada pek çok ülkede yayılmakta ve COVID-19'lu ağır hasta sayısı, enfeksiyon sayısı arttıkça artmaktadır. Hastalığın optimum tedavisi ve prognozu halen bilinmemektedir. Burada, COVİD-19’lu Kore’li bir ağır hastanın klinik seyri ve seri bilgisayarlı tomografi bulgularını sunduk. COVİD-19 enfeksiyonunun progresyonu hızlı ve agresif olup henüz tedavi protokolü oluşturulmamıştır. Kortikosteroid kullanımının klinik yararı olup olmadığını belirlemek için ilave klinik verilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: korona virüs, virüs yükü, kortikosteroid, pnömoni

Sol Jin, Jin-Young Lee, Jehun Kim. The 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) causing Severe ARDS: Serial Computed Tomography Findings. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 38-42

Corresponding Author: Jin-Young Lee, South Korea
LookUs & Online Makale