e-ISSN 2147-2475
Desquamative Interstitial Pneumonia Presenting With Clubbing [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(3): 95-100 | DOI: 10.5505/respircase.2013.41636

Desquamative Interstitial Pneumonia Presenting With Clubbing

Tayfun Çalışkan1, İsmail Yılmaz2, Mehmet İncedayı3, Tuncer Özkısa1, Yasin Uyar1, Faruk Çiftçi1, Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu1
1Gmma Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pulmonary Medicine
2Gmma Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pathology
3Gmma Haydarpasa Training Hospital, Department Of Radiology

Desquamative interstitial pneumonia (DIP) is one of the rarest of the idiopathic interstitial pneumonias. It is characterized by the accumulation of macrophages in large numbers in the alveolar spaces associated with interstitial inflammation and/or fibrosis. It mainly affects men in their third or fifth decade of life who have a history of smoking. DIP usually presents with chronic, progressive dyspnea and cough. Clubbing is occasionally present in DIP. Corticosteroids are the mainstay of therapy. The current study reports the case of a 38-year-old man admitted to the hospital for further diagnosis of clubbing. The thoracoscopic lung biopsy specimens showed findings compatible with DIP. Treatment with systemic corticosteroids and smoking cessation resulted in disease improvement.

Keywords: Lung Diseases, Interstitial, Idiopathic Interstitial Pneumonias, Osteoarthropathy, Secondary Hypertrophic

Çomak Parmak İle Başvuran Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni

Tayfun Çalışkan1, İsmail Yılmaz2, Mehmet İncedayı3, Tuncer Özkısa1, Yasin Uyar1, Faruk Çiftçi1, Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu1
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi

Deskuamatif interstisyel pnömoni (DİP), nadir idiyopatik interstisyel pnömonilerden biridir. DİP, interstisyel inflamasyon ve/veya fibrozis ile ilişkili, alveolar boşluklar içinde büyük miktarlarda makrofaj birikim ile karakterizedir. DİP, esas olarak sigara içme hikayesi olan üçüncü veya beşinci dekattaki erkekleri etkiler. DİP, genellikle kronik ilerleyici nefes darlığı ve öksürük ile kendini göstermektedir. Çomak parmak DİP’de zaman zaman görülür. Kortikosteroidler tedavinin temelini oluşturur. Biz, çomak parmak şikayeti ile ileri tetkik amaçlı hastaneye başvuran 38 yaşında bir erkek olguyu sunduk. Torakoskopik akciğer biyopsisi ile DİP ile uyumlu bulgular saptandı. Sistemik kortikosteroidler ile tedavi ve sigara bıraktırılması hastalığın iyileşmesini sağladı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer Hastalıkları, İnterstisyel, Nedeni bilinmeyen interstisyel pnömoniler, osteoartropati, sekonder hipertrofik

Tayfun Çalışkan, İsmail Yılmaz, Mehmet İncedayı, Tuncer Özkısa, Yasin Uyar, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu. Desquamative Interstitial Pneumonia Presenting With Clubbing. Respir Case Rep. 2013; 2(3): 95-100

Corresponding Author: Tayfun Çalışkan, Türkiye
LookUs & Online Makale