e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Lung Toxicity Due To Mesalamine [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 1-5 | DOI: 10.5505/respircase.2013.43531

Lung Toxicity Due To Mesalamine

Ali İhsan Yıldız, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Zahide Alaçam, Belgin Erkan Aydoğan
Department Of Pulmonology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Mesalamine, a widely used drug for inflammatory bowel disease, could cause pulmonary interstitial disease, like many other drugs. A 39-year-old woman with ulcerative colitis (UC) admitted with cough, dyspnea, and fatigue. Bilateral patchy alveolar infiltrations were seen on chest x-ray and tomography. Mesalamine was terminated, as the reaction was believed to be potentially caused by CU or due to the pulmonary toxicity of the drug. At the follow-up visit after 10 days, the initial infil-trations on chest radiograph improved. The patient's respiratory complaints had decreased significantly. As a result, mesalamine-induced lung toxicity was considered instead of lung involvement in patients with inflammatory bowel disease.

Keywords: Mesalamine, Inflammatory Bowel Diseases, Drug-induced interstitial lung disease, Lung toxicity.

Mesalamin’e Bağlı Akciğer Toksisitesi

Ali İhsan Yıldız, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Zahide Alaçam, Belgin Erkan Aydoğan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli

Mesalamin, inflamatuvar barsak hastalıkları tedavisinde kullanılan bir ilaç olup başka ilaçlar gibi interstisyel akciğer hastalığına sebep olabilmektedir. Ülseratif Kolit (ÜK) nedeni ile mesalamin tedavisi almakta olan 39 yaşında kadın hasta, öksürük, halsizlik, nefes darlığı yakınmaları ile başvurdu. Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral yamalı konsolidasyonlar görüldü. Klinik ve radyolojik bulguların, ülseratif kolitin akciğer tutulumuna bağlı olabileceği veya mesalamine bağlı akciğer toksisitesi olabileceği düşünüldü ve mesalamin tedavisi kesildi. İzleminde, 10 gün sonraki akciğer grafisinin başvuru sırasındakine göre belirgin düzeldiği görüldü. Hastanın solunumsal şikâyetleri de geriledi. Sonuç olarak; inflamatuvar barsak hastalığının akciğer tutulumu yerine mesalamine bağlı akciğer toksisitesi düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Mesalamin, İnflamatuvar Barsak Hastalıkları, İlaca bağlı interstisyel akciğer hastalığı, ilaç toksisitesi.

Ali İhsan Yıldız, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Zahide Alaçam, Belgin Erkan Aydoğan. Lung Toxicity Due To Mesalamine. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 1-5

Corresponding Author: Ali İhsan Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale