e-ISSN 2147-2475
Mounier-Kuhn syndrome: A rare cause of recurrent respiratory tract infections [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 130-133 | DOI: 10.5505/respircase.2014.46220

Mounier-Kuhn syndrome: A rare cause of recurrent respiratory tract infections

Esra Ertan, Nihal Geniş, İlyas Kocabağ, Veysel Yılmaz, Mehmet Tutar
Yedikule Chest Diseases And Chest Surgery Hospital, Istanbul, Turkey

Mounier-Kuhn syndrome is a rare syndrome characterized by tracheobronchomegaly resulting from the loss or atrophy of musculo-elastic fibers within the trachea and main bronchi wall. This syndrome is more common in the third or fourth decades of life. The diagnosis can usually be made by measuring the diameters of trachea and main bronchi radiologically. A 52-year-old male patient was referred to our outpatient clinic with chronic productive cough and recurrent respiratory tract infections. We detected tracheobronchomegaly, tracheal diverticula, and bronchiectasis in the chest CT scans. This rare case is presented due to later onset than expected and very demonstrative radiological findings.

Keywords: Mounier-Kuhn syndrome, tracheobronchomegaly, tracheal diverticula

Mounier-Kuhn sendromu: Tekrarlayıcı solunum yolu infeksiyonlarının nadir bir sebebi

Esra Ertan, Nihal Geniş, İlyas Kocabağ, Veysel Yılmaz, Mehmet Tutar
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Mounier-Kuhn sendromu (MKS) trakea ve ana bronş duvarındaki muskuloelastik fibrillerin kaybolması veya atrofisi sonucu oluşan ve trakeobronkomegali ile karakterize nadir bir sendromdur. Bu sendromun tanısı daha çok hayatın 3. veya 4. dekatında konulmaktadır. Tanı genellikle trakea ve ana bronşların çaplarının radyolojik olarak ölçülmesi ile konur. Elli iki yaşında bir erkek hasta kronik prodüktif öksürük ve tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları nedenleri ile polikliniğimize sevk edilmiş. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde trakeobronkomegali, trakeal ve bronşiyal divertiküller ve bronşektazik alanlar saptadık. Bu nadir olguyu beklenenden daha geç başlangıçlı olması ve çok eğitici radyolojik bulgular nedeniyle sunduk.

Anahtar Kelimeler: Mounier-Kuhn syndrome, trakeobronkomegali, trakeal divertikül

Esra Ertan, Nihal Geniş, İlyas Kocabağ, Veysel Yılmaz, Mehmet Tutar. Mounier-Kuhn syndrome: A rare cause of recurrent respiratory tract infections. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 130-133

Corresponding Author: Esra Ertan, Türkiye
LookUs & Online Makale