e-ISSN 2147-2475
An Extraordinary Case Of Intrathoracic Extrapulmonary Hydatid Cyst [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 169-172 | DOI: 10.5505/respircase.2014.46320

An Extraordinary Case Of Intrathoracic Extrapulmonary Hydatid Cyst

Halil Tözüm1, Haydar Yalman2, Canan Eren3, Salih Bölük2, Tahir Şevval Eren1
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Thoracic Surgery
2Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Department Of General Surgery
3Istanbul Marmara University Pendik Training And Research Hospital, Department Of Clinical Microbiology

A 24-year-old male, who had a history of left lower lobectomy and splenectomy due to hydatid cyst 12 years ago, applied to our clinic with a severe pain localized in the left hemithorax that had continued for approximately six months. Radiological studies displayed interesting images resembling “a bunch of grapes”. An exploratory thoracotomy was performed with an initial diagnosis of recurrent hydatid cyst. Beneath the left upper lobe, a giant pleural pouch with tight adhesions extending to the diaphragm was present. Inside the pouch, hundreds of daughter cysts were observed. In the middle of the diaphragm there was a dissolved area and with an opening from this point, a similar pouch located at the retroperitoneal space was found. With a transdiaphragmatic approach, both pouches were drained and cleaned appropriately. At the 16th month of postoperative follow-up, patient had no complaints.

Keywords: Hydatid cyst, intrathoracic extrapulmonary, cystectomy, albendazole

Alışılmadık Bir İntratorasik Ekstrapulmoner Hidatik Kist Olgusu

Halil Tözüm1, Haydar Yalman2, Canan Eren3, Salih Bölük2, Tahir Şevval Eren1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Ad
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ad
3İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Ad

On iki yıl önce kist hidatik tanısı ile sol alt lobektomi ve splenektomi yapılmış olan yirmi dört yaşındaki erkek hasta, sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yapılan radyolojik incelemelerde, üzüm salkımı görüntüsü olarak tariflenebilecek görüntüler elde edildi. Hastaya bu halde nüks kist hidatik ön tanısı ile sol eksploratrif torakotomi yapıldı. Üst lob altında, diafragma ile çok sıkı yapışıklıklar geliştirmiş ve içi yüzlerce kız vezikülle dolu büyük bir poş bulundu. Poş temizlendiğinde diafragmanın orta kısmının da erimiş olduğu ve buradan batına açılan bir ağızla benzer bir kist poşunun da retroperitoneal bölgede yerleşmiş olduğu tespit edildi. Diafragma açılarak retroperitoneal poş da uygun şekilde boşaltılıp, temizlendi. Hasta postoperatif 16. ayda sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, intratorasik ekstrapulmoner, kistektomi, albendazol

Halil Tözüm, Haydar Yalman, Canan Eren, Salih Bölük, Tahir Şevval Eren. An Extraordinary Case Of Intrathoracic Extrapulmonary Hydatid Cyst. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 169-172

Corresponding Author: Halil Tözüm, Türkiye
LookUs & Online Makale