e-ISSN 2147-2475
Descending Necrotizing Mediastinitis: Report of Two Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 21-25 | DOI: 10.5505/respircase.2018.46503

Descending Necrotizing Mediastinitis: Report of Two Cases

Fatih Meteroğlu1, Menduh Oruç1, Atalay Şahin2, Burak Gül1, Gönül Ölmez Kavak3
1Department of Thoracic Surgery, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Gazi Yaşargil Education and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
3Department of Anesthesiology and reanimation, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey

Descending necrotizing mediastinitis (DNM) is a rare but fatal progressive condition. DNM is infectious disease occurring in the tissues and structures of the mediastinum that spreads from the oral cavity and the neck. Unless it is diagnosed in a timely manner and properly treated, the outcome is fatal. Delay in treatment allows the infection to spread down to the mediastinum. Early diagnosis, appropriate antibiotherapy, and surgical intervention are necessary for a cure. Presently described are 2 cases: a 37-year-old man presenting with a fetid fluid discharge in his mouth ongoing for 5 days, and a 57-year-old man complaining of not being able to swallow after eating bony meat 7 days earlier. Both cases underwent surgery after the necessary laboratory and radiological procedures were performed in the emergency department. Though there was a delay in admission, both patients were discharged after an uneventful surgical intervention.

Keywords: Surgery, descending, necrotizing, mediastinitis

Desendan Nekrotizan Mediastinit: İki Olgu Sunumu

Fatih Meteroğlu1, Menduh Oruç1, Atalay Şahin2, Burak Gül1, Gönül Ölmez Kavak3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi-si Kliniği, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır

Desenden nekrotizan mediastinit (DNM) nadir görülen, fakat yüksek oranda ölümcül seyreden bir durumdur. DNM, mediastendeki hayati organların etrafında nadir görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Zamanında tanı konulmaz ve uygun olarak tedavi edilmezse sonuç fatal olur. Tedavideki gecikme enfeksiyonun mediastene yayılmasına yol açar. Erken tanı, uygun antibiyoterapi ve cerrahi girişimle şifa olasıdır. Ağız tabanında kötü kokulu bir sıvının geldiğini ifade eden 37 yaşındaki erkek hasta 5 gün sonra ve kemikli et yemesi sonrası yutamama şikâyetiyle acile başvuran 57 yaşındaki erkek hasta 7 gün sonra yatırıldı. Her iki olgu gerekli laboratuvar ve radyolojik tetkikler sonrası acilden ameliyata alındı. Olguların tanılarındaki gecikmelerden sonra müdahale edildi. Müdahale sonrası takiplerde olgular şifa ile taburcu edildiler.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, desendan, nekrotizan, mediastinit

Image Slices of the Case


İkinci Kesit
Fatih Meteroğlu, Menduh Oruç, Atalay Şahin, Burak Gül, Gönül Ölmez Kavak. Descending Necrotizing Mediastinitis: Report of Two Cases. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 21-25

Corresponding Author: Fatih Meteroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale