e-ISSN 2147-2475
Nodular Pulmonary Amyloidosis Mimicking Breast Carcinoma Metastasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 74-78 | DOI: 10.5505/respircase.2020.46547

Nodular Pulmonary Amyloidosis Mimicking Breast Carcinoma Metastasis

Ezgi Çimen Çelik1, Serkan Yazgan1, Soner Gürsoy1, Ahmet Ucvet1, Zekiye Aydoğdu2
1University of Health Sciences, Izmir Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery Medical Practice and Research Center, Department of Thoracic Surgery
2University of Health Sciences, Izmir Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery Medical Practice and Research Center, Department of Pathology

Amyloidosis is a disease that is characterized by an extracellular accumulation of fibril proteins called amyloid in tissues, and organ dysfunction. There are various types of amyloidosis, with nodular pulmonary amyloidosis usually considered a subtype of AL amyloidosis. Surgical excision is usually curative and the prognosis is excellent. This case is presented to emphasize the rare occurrence of pulmonary amyloidosis and the need to keep malignancies in mind in differential diagnosis

Keywords: amiloidosis, breast cancer, metastasis

Meme Karsinom Metastazını Taklit Eden Nodüler Pulmoner Amiloidoz

Ezgi Çimen Çelik1, Serkan Yazgan1, Soner Gürsoy1, Ahmet Ucvet1, Zekiye Aydoğdu2
1SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hasalıkları ve Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği
2SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hasalıkları ve Cerrahisi SUAM, Patoloji

Amiloidoz, dokularda amiloid adı verilen fibril yapısındaki proteinlerin ekstrasellüler birikimi ve organlarda işlev bozukluğu ile seyreden hastalıktır. Çeşitli tipleri olup, nodüler pulmoner amiloidoz, genellikle AL amiloidozun bir subtipi olarak görülür. Cerrahi eksizyon genellikle küratiftir ve prognoz mükemmeldir. Bu olgu, pulmoner amiloidozun nadiren görülmesi, ayırıcı tanıda malignitelerin akılda tutulması gerekliliğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: amiloidoz, meme karsinomu, metastaz

Ezgi Çimen Çelik, Serkan Yazgan, Soner Gürsoy, Ahmet Ucvet, Zekiye Aydoğdu. Nodular Pulmonary Amyloidosis Mimicking Breast Carcinoma Metastasis. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 74-78

Corresponding Author: Ezgi Çimen Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale