e-ISSN 2147-2475
Resistance to Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitors by Transformation to Small Cell Lung Cancer in an EGFR-mutant Patient [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 161-165 | DOI: 10.5505/respircase.2017.48403

Resistance to Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitors by Transformation to Small Cell Lung Cancer in an EGFR-mutant Patient

Derya Kızılgöz1, Pınar Akın Kabalak1, Tuba Inal Cengiz1, Ülkü Yılmaz1, Hatice Esra Özaydın2, Özgür Ekinci3, Nalan Akyürek3, Suna Kavurgacı1
1Department of Chest Disease, Ankara Atatürk Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Ankara Atatürk Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

It is important to determine the histological tumor type in non-small cell lung cancer (NSCLC). In patients with adenocarcinoma harboring the epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 19 deletion mutation, targeted therapy can yield survival benefit. The epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors gefitinib and erlotinib can provide survival benefit for advanced stage NSCLC patients. However, increasing evidence of acquired resistance to these drugs has been reported, and numerous molecular and biological mechanisms of acquired resistance have been detected. The present report is description of 1, such resistance mechanisms: transformation to small cell lung cancer in a patient who was in the 13th month of erlotinib therapy.

Keywords: Non-small cell lung cancer, epidermal growth factor tyrosine kinase inhibitors, resistance mechanism, small cell carcinoma transformation

EGFR Mutasyonu Olan bir Hastada Küçük Hücreli Akciğer Kanserine Dönüşüm Yoluyla Gelişen Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü-Tirozin Kinaz İnhibitör Direnci

Derya Kızılgöz1, Pınar Akın Kabalak1, Tuba Inal Cengiz1, Ülkü Yılmaz1, Hatice Esra Özaydın2, Özgür Ekinci3, Nalan Akyürek3, Suna Kavurgacı1
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Ankara,Türkiye
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi,Patoloji Anabilim Dalı,Ankara,Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı Ankara, Türkiye

Küçük hücre dışı akciğer karsinomunda subtiplendirmenin yapılması önemlidir. Epidermal growth factor reseptör (EGFR) Egzon 19 delesyonuna sahip adenokarsinomlu olgularda, gefitinib ve erlotinib olarak bilinen EGFR-Tirozin kinaz inhibitörü tedaviler ile ileri evre hastalarda sağkalımda fayda elde edilebilmektedir. Ancak birçok moleküler ve biyolojik mekanizmalar ile bu ilaçlara karşı direnç gelişebilmektedir. Bu yazıda, erlotinib tedavisinin 13. ayında, direnç mekanizmalarından biri olan küçük hücreli akciğer kanseri dönüşümünü, bir olgu eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri, Epidermal Büyüme Faktörü Tirozin Kinaz İnhibitörleri, Rezistans Mekanizmaları, Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Dönüşümü

Derya Kızılgöz, Pınar Akın Kabalak, Tuba Inal Cengiz, Ülkü Yılmaz, Hatice Esra Özaydın, Özgür Ekinci, Nalan Akyürek, Suna Kavurgacı. Resistance to Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitors by Transformation to Small Cell Lung Cancer in an EGFR-mutant Patient. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 161-165

Corresponding Author: Derya Kızılgöz, Türkiye
LookUs & Online Makale