e-ISSN 2147-2475
An unusual cause of dyspnea and hoarseness: a recurrent respiratory papillomatosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 78-81 | DOI: 10.5505/respircase.2017.49389

An unusual cause of dyspnea and hoarseness: a recurrent respiratory papillomatosis

Mehmet Akif Özgül1, Erdoğan Çetinkaya1, Mustafa Çörtük2, Derya Özden Omaygenç3
1Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Karabük University Faculty of Medicine. Karabük, Turkey.
3Department of Anesthesiology, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Recurrent respiratory papillomatosis is a rare respiratory condition associated with human papillomavirus. It is characterized by exophytic, wart-like, squamous lesions within the respiratory tract. Presently described is case of a 24-year-old Caucasian male who presented with recurrent laryngotracheal papillomatosis. Laryngoscopy and excisional biopsy had been performed at approximately 1½ years of age. Biopsy specimen was determined to be squamous cell papilloma. The patient received interferon alpha-2a and inhaled interferon, but treatment was discontinued due to lack of regression or delay in reappearance of symptoms. Rigid bronchoscopy has been performed for recurrent papilloma excision approximately every 3 to 4 months for 3 years.

Keywords: Bronchoscopy, papilloma, papillomaviridae, trachea

Nefes darlığı ve ses kısıklığının ender bir nedeni: tekrarlayıcı respiratuar papillomatozis

Mehmet Akif Özgül1, Erdoğan Çetinkaya1, Mustafa Çörtük2, Derya Özden Omaygenç3
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Karabük
3Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul

Rekküren respiratuar papillomatozis Human Papilloma Virus'ün neden olduğu nadir bir hastalıktır. Hastalık solunum yollarında siğil benzeri squamoz lezyonlarla karakterizedir. Sunduğumuz olgu 24 yaşında kafkas ırkından bir erkek olup rekküren trakeobronşial papillomatozis saptanmıştır. Olguya 1,5 yaşında iken laringoskopi yapılmış ve lezyon eksize edilerek tanı konulmuştur. Biyopsi materyali squamoz hücreli papilloma olarak raporlanmıştır. Olgu daha önce interferon α-2a ve inhaler interferon tedavisi almış fakat semptomlarda duraklama veya gerileme olmaması nedeniyle sonlandırılmıştı. Hastaya 3 yıldır her 3 ile 4 ayda bir papilloma eksizyonu yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, papilloma, papilloma virüs ailesi, trakea

Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya, Mustafa Çörtük, Derya Özden Omaygenç. An unusual cause of dyspnea and hoarseness: a recurrent respiratory papillomatosis. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 78-81

Corresponding Author: Mehmet Akif Özgül, Türkiye
LookUs & Online Makale