e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
IgG4 Related Disease Imitating Cancer, Autoimmune and Infectious Diseases: A Case Report with Lung Involvement [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(1): 34-37 | DOI: 10.5505/respircase.2020.50455

IgG4 Related Disease Imitating Cancer, Autoimmune and Infectious Diseases: A Case Report with Lung Involvement

Onur Derdiyok1, Nagehan Ozdemir Barisik2, Sevinc Citak1, Cansel Atinkaya1, İrfan Yalçınkaya1
1University Of Heath Sciences Sureyyapasa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital Department Of Thoracic Surgery
2İstanbul Kartal Dr. Lütfi̇ Kırdar Traınıng And Research Hospıtal / Pathology Clinic

Plasma cell granuloma (PCG) is a rare benign tumor that is difficult to distinguish from malignancy. The terminology associated with PCG is inconsistent, with tumors referred to in literature also as inflammatory pseudotumor, fibrous histiocytoma or fibroxanthoma. Diagnosis: clinical features, serum IgG4 level, radiology and histopathological findings should be evaluated together. We present a case here that is very rare and newly described in literature in which a male patient presented to our clinic with a complaint of hemoptysis, resection due to a lesion on the lung who was subsequently diagnosed with IgG4-related disease.

Keywords: IgG4, hemoptysis, fibrous histiocytoma

Neoplastik, otoimmün ve enfeksiyöz hastalıkları taklit edebilen IgG4 ilişkili hastalık: akciğer tutulumlu bir olgu sunumu

Onur Derdiyok1, Nagehan Ozdemir Barisik2, Sevinc Citak1, Cansel Atinkaya1, İrfan Yalçınkaya1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Klinigi
2İstanbul Kartal Dr. Lütfi̇ Kırdar Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇/ Patoloji

Plazma hücresi granülomu (PCG), maligniteden ayırt edilmesi güç olan nadir görülen, iyi huylu bir tümördür. PCG ile ilişkili terminoloji ve literatürde tutarsızlık vardır ve bu tümörlere ayrıca enflamatuar psödotümör, fibröz histiyositoma veya fibroksantoma da denir. Tanı, klinik özellikler, serum IgG4 düzeyi, radyoloji ve histopatolojik bulguların birlikte değerlendirilmesi ile konmaktadır. Çok nadir görülen ve literatürde yeni tanımlanmış, kliniğimize hemoptizi şikayeti ile başvuran ve akciğerdeki bir lezyon nedeniyle rezeksiyon sonrası IgG4 ile ilişkili hastalık tanısı konulan bu olgumuzu sunduk.

Anahtar Kelimeler: IgG4, hemoptizi, fibröz histiyositoma

Onur Derdiyok, Nagehan Ozdemir Barisik, Sevinc Citak, Cansel Atinkaya, İrfan Yalçınkaya. IgG4 Related Disease Imitating Cancer, Autoimmune and Infectious Diseases: A Case Report with Lung Involvement. Respir Case Rep. 2020; 9(1): 34-37

Corresponding Author: Onur Derdiyok, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale