e-ISSN 2147-2475
A Rare Complication of Cryotherapy Used in Endobronchial Malignant Melanoma: “Cryoshock” [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 77-80 | DOI: 10.5505/respircase.2016.52523

A Rare Complication of Cryotherapy Used in Endobronchial Malignant Melanoma: “Cryoshock”

Ayse Bahadir1, Mediha Gonenc Ortakoylu1, Isil Kibar2, Sinem Iliaz3, Mehmet Akif Ozgul1, Erdogan Cetinkaya1, Naciye Arda4
1Department of Pulmonology, Yedikule Education and Re-search Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey
2Department of Pulmonology, Esenyurt State Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pulmonology, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Pathology, Yedikule Education and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey

Endobronchial metastases (EBMs) of malignant melanoma are rare. Cryotherapy is a safe and widely used method for the treatment of EBMs. Herein, we present a malignant melanoma case with EBMs treated with cryotherapy and discuss in the light of the literature data. A 56-year-old male patient was hospitalized for the evaluation of a lung mass. Thoracic computed tomography scan showed a 3x4x7cm necrotic central mass lesion narrowing the left main bronchus. We performed rigid bronchoscopy and applied mechanical resection and cryotherapy. Biopsies revealed malignant melanoma metastases. Three days after the procedure, he was admitted to the hospital with signs of possible cryoshock. To the best of our knowledge, there is no paper reporting cryoshock as a complication of cryotherapy application in lung malignancies in the literature.

Keywords: Cryotherapy, shock, malignant melanoma, endobronchial, metastasis

Endobronşiyal Malign Melanomda Kullanılan Kriyoterapinin Nadir Bir Komplikasyonu: “Kriyoşok”

Ayse Bahadir1, Mediha Gonenc Ortakoylu1, Isil Kibar2, Sinem Iliaz3, Mehmet Akif Ozgul1, Erdogan Cetinkaya1, Naciye Arda4
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2Esenyurt Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
4Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Malign melanomun endobronşiyal metastazı (EBM) nadir olarak bildirilmiştir. Kriyoterapi EBM tedavisinde yaygın olarak ve güvenle kullanılmaktadır. Kriyoterapi ile tedavi edilmiş malign melanoma bağlı bir EMB olgusunu sunmak ve ilgili literatür ile tartışmayı amaçladık. Elli altı yaşında erkek hasta, bir akciğer kitlesinin değerlendirmesi için yatırıldı. Toraks BT’de sol ana bronşu daraltan 3x4x7cm nekrotik santral bir kitle görüldü. Rijid bronkoskopi yapıldı ve mekanik rezeksiyon ve kriyoterapi uygulandı. Biyopsiler malign melanomun metastazı olarak sonuçlandı. İşlemden üç gün sonra muhtemel kriyoşok bulgularıyla hastaneye başvurdu. Bildiğimiz kadarı ile literatürde akciğer malignitelerinde kriyo-terapi kullanımının komplikasyonu olarak kriyoşoku bildiren bir yazı bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kriyoterapi, şok, malign melanom, endobronşiyal, metastaz

Ayse Bahadir, Mediha Gonenc Ortakoylu, Isil Kibar, Sinem Iliaz, Mehmet Akif Ozgul, Erdogan Cetinkaya, Naciye Arda. A Rare Complication of Cryotherapy Used in Endobronchial Malignant Melanoma: “Cryoshock”. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 77-80

Corresponding Author: Sinem Iliaz, Türkiye
LookUs & Online Makale