e-ISSN 2147-2475
An Isolated Tracheal Papilloma: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 20-24 | DOI: 10.5505/respircase.2017.55376

An Isolated Tracheal Papilloma: A Case Report

Ceyda Anar1, Onur Fevzi Erer1, Melike Yüksel Yavuz1, Nur Yücel2
1Department of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

A 32-year-old male patient with a history of 10-pack-year smoking and prolonged intubation due to childhood meningitis was admitted with hemoptysis and dyspnea. Thoracic computed tomography showed that a 6x9-mm soft tissue lesion, extending from the tracheal wall of the right tracheal lumen. The rigid bronchoscopy revealed two separate lesions: the first one was a 1-cm granulation tissue located at the anterior tracheal wall at the level of second tracheal ring, and there appeared a 2 to 3-cm grape-like fragile lesion 3-cm below the first lesion. The lesions were resected with electrocautery and Argon plasma coagulation, and treated with balloon dilatation. The histopathological diagnosis was reported as a tracheal papilloma. Clinicians must have a high index of suspicion for tracheal papillomatosis in patients with hemoptysis and obstructive symptoms along with a tracheotomy history.

Keywords: Trachea, HPV-6, papilloma

İzole Trakeal Papillom: Olgu sunumu

Ceyda Anar1, Onur Fevzi Erer1, Melike Yüksel Yavuz1, Nur Yücel2
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Öyküsünden on paket/yıl sigara içicisi ve çocukluk çağında geçirdiği menenjit sonrasında uzamış entübasyona bağlı trakeostomi açıldığı öğrenilen 32 yaşında erkek hasta, hemoptizi ve nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde trakeal duvardan trakeal lümenin sağ tarafına doğru uzanan 6X9 mm çapında yumuşak doku izlendi. Rijid bronkoskopisinde iki ayrı lezyon görüldü. Trakea ikinci halka hizasında anteriorda 1 cm’lik alanda pasajı %90 daraltan granülasyon dokusu gözlendi. Yaklaşık 3 cm sonra orta bölüm posteriorda 2-3 cm’lik alanda kanamaya meyilli, üzüm salkımı şeklinde bir kitle izlendi. Bu lezyondan 3 cm sonraya kadar trakea normal idi. Lezyonlara elektrokoter, argon plazma koagülasyon, rezektör balon dilatasyon ve desobstrüksiyon yapıldı. Patoloji sonucu papillom ile uyumlu olarak geldi. Uzun süre trakeostomi öyküsü olan, hemoptizi ve obstrüktif semptomlarla başvuran hastalarda trakeal papillomatozisden şüphelenilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Trakea, HPV-6, papillom

Tomography Slices of the Case
Ceyda Anar, Onur Fevzi Erer, Melike Yüksel Yavuz, Nur Yücel. An Isolated Tracheal Papilloma: A Case Report. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 20-24

Corresponding Author: Ceyda Anar, Türkiye
LookUs & Online Makale