e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Fatal Dental Abscess: Descending Necrotising Mediastinitis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 23-26 | DOI: 10.5505/respircase.2013.58066

Fatal Dental Abscess: Descending Necrotising Mediastinitis

Atalay Şahin1, Fatih Meteroglu1, İsmet Rezani Toptanci2, Tahir Şevval Eren1, Canan Eren3
1Dicle University, Medical School, Department Of Thoracic Surgery, Diyarbakir, Turkey
2Dicle University, School Of Dentristry, Diyarbakir, Turkey
3Diyarbakır Children Hospital, Department Of Clinical Microbiology, Diyarbakır, Turkey

Mediastinitis is a rare infectious disease around the vital organs in the mediastinum. Descending necrotizing mediastinitis (DNM) is caused by odontogenic, pharyngeal, cervical infections, sternotomy or diagnostic and therapeutic instrumentation. Unless it is diagnosed in a timely manner and properly treated, the outcome is fatal. Delay in treatment leads to the spread of the infection down to the mediatinum. We present a case of DNM in 17-year-old girl suffering from a dental abscess.

Keywords: Dental abscess, mediastinitis, pharyngeal infection.

Ölümcül Bir Diş Apsesi: Desendan Nekrotizan Mediastinit

Atalay Şahin1, Fatih Meteroglu1, İsmet Rezani Toptanci2, Tahir Şevval Eren1, Canan Eren3
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ad, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye
3Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Diyarbakır

Mediastinit, mediastendeki hayati organların etrafında nadir görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Desendan nekrotizan mediastinite odontojenik, farengeal, servikal enfeksiyonlar, sternotomi veya tanı ve tedavi amaçlı girişimler sebeb olur. Zamanında tanı konulmaz ve uygun olarak tedavi edilmezse sonuç fatal olur. Tedavideki gecikme enfeksiyonun mediastene yayılmasına yol açar. Diş apsesinden muzdarip 17 yaşındaki kızda gelişen desendan nekrotizan mediastinit olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diş apsesi, mediastinit, farengeal enfeksiyon.

Atalay Şahin, Fatih Meteroglu, İsmet Rezani Toptanci, Tahir Şevval Eren, Canan Eren. Fatal Dental Abscess: Descending Necrotising Mediastinitis. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 23-26

Corresponding Author: Atalay Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale