e-ISSN 2147-2475
Carina at the Carina: Spirometry Leading to the Diagnosis of an Unusual Foreign Body within the Tracheobronchial Tree [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 1-4 | DOI: 10.5505/respircase.2017.61587

Carina at the Carina: Spirometry Leading to the Diagnosis of an Unusual Foreign Body within the Tracheobronchial Tree

Fahed Abdullah, Ghouse Ahmed Khan, Sandeep Saboo, Raheem Hussain, Ashfaq Hasan
Department of Respiratory Medicine, Owaisi Hospital and Research Centre, Deccan College of Medical Sciences, Hyderabad, India

Foreign bodies in the lung can be difficult to diagnose. They may result in unusual symptoms leading to confusion about the diagnosis. Spirometry can sometimes provide a clue to a mainstem obstruction, although it may be compromised by artifacts. Herein, we present a case of an unusual foreign body within the tracheobronchial tree, for which spirometry provided the indication for bronchoscopy.

Keywords: Foreign body, spirometry, bronchoscopy

Trakeobronşial Ağaçta Spirometre ile Tanısı Konan Alışılmadık bir Yabancı Cisim: Karinada Lades Kemiği

Fahed Abdullah, Ghouse Ahmed Khan, Sandeep Saboo, Raheem Hussain, Ashfaq Hasan
Owaisi Hastanesi ve Araştırma Merkezi, Deccan Tıp Bilim-leri Fakültesi, Solunum Hastalıkları AD, Haydarabad, Hindistan

Akciğerdeki yabancı cisimlerin tanısı zor olabilmek-tedir. Bunlar tanıda karışıklığa yol açıp beklenmedik semptomlara da neden olabilirler. Solunum fonksi-yon testi (SFT), bazı artefaktlardan dolayı yanıltıcı olsa da, bir ana bronştaki obstrüksiyonun ipucunu bazen bizlere verebilmektedir. SFT sonrası bronkoskopi endikasyonu koyduğumuz ve trakeobronşial ağaçta beklenmedik bir yabancı cisim saptadığımız olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, spirometre, bronkoskopi

Fahed Abdullah, Ghouse Ahmed Khan, Sandeep Saboo, Raheem Hussain, Ashfaq Hasan. Carina at the Carina: Spirometry Leading to the Diagnosis of an Unusual Foreign Body within the Tracheobronchial Tree. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 1-4

Corresponding Author: Ashfaq Hasan, India
LookUs & Online Makale