e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Anomalies of Biceps Brachii Muscle as a Potantial Component of Poland's Syndrome [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 64-66 | DOI: 10.5505/respircase.2015.63634

Anomalies of Biceps Brachii Muscle as a Potantial Component of Poland's Syndrome

Nurettin Yiyit1, Hasan Saygın2
1Department of Thoracic Surgery, Gmma Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, GMMA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey

Poland's syndrome is a rare congenital anomaly characterized by absence of the pectoral muscles, different chest deformities, and hand anomalies. Over time, many new features of the syndrome have been described. Although it has been reported that many muscles, in addition to the pectoral muscles, might have been affected in patients with Poland’s syndrome, the biceps brachii muscle has never been reported to be affected. The most accepted pathogenesis of Poland's syndrome is a temporary interruption of blood flow of the subclavian artery or its branches in the gestational period. The artery of the biceps brachii muscle is a branch of the subclavian artery. Herein, we present a patient with right-sided Poland’s syndrome and ipsilateral hypoplasia of the short head of the right biceps brachii muscle. We believe that the abnormalities of the biceps brachii muscle might be a component of Poland's syndrome.

Keywords: Poland’s syndrome, biceps brachii muscle, brachisyndactyly.

Biseps Braki Kasının Anomalileri Poland Sendromunun Bir Komponenti Olabilir

Nurettin Yiyit1, Hasan Saygın2
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, İstanbul

Poland sendromu, pektoral kas yokluğu, farklı göğüs deformiteleri ve el anomalileri ile karakterize konjenital bir anomalidir. Zaman içinde sendrom için birçok yeni özellik tanımlanmıştır. Pektoral kaslar dışında birçok kasın etkilendiği bildirilmesine karşın biceps braki kasının etkilendiği bildirilmemiştir. Poland sendromunun en çok kabul edilen patogenezi gestasyonel dönemde subklavyen arterde veya dallarında geçici kan akımının kesilmesidir. Biceps braki kasının arteri de subklavian arterin bir dalıdır. Sağ taraflı Poland sendromlu ve ipsilateral biseps braki kasının kısa başının hipoplazisi bulunan hastamızı sunmaktayız. Biseps braki kasının anomalilerinin Poland sendro-munun bir komponenti olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Poland Sendromu, biseps braki kası, brakisindaktili.

Nurettin Yiyit, Hasan Saygın. Anomalies of Biceps Brachii Muscle as a Potantial Component of Poland's Syndrome. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 64-66

Corresponding Author: Nurettin Yiyit, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale