e-ISSN 2147-2475
Concurrent Massive Pulmonary Embolism and Brachial Artery Embolism in a Genetic Background [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(2): 52-56 | DOI: 10.5505/respircase.2013.64936

Concurrent Massive Pulmonary Embolism and Brachial Artery Embolism in a Genetic Background

Serdar Berk1, Aslı Bingöl1, Nurkay Katrancıoğlu2, Ömer Tamer Doğan1, Sulhattin Arslan1, İbrahim Akkurt1
1Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Department Of Chest Disease, Sivas
2Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Department Of Cardiovascular Surgery, Sivas

While it is well known that some genetic factors definitively increase the risk for arterial or venous thrombosis, it is still controversial whether or not that risk is augmented by plasminogen activator inhibitor 1 (PAI- 1) and angiotensin converting enzyme (ACE) D/D mutations. This study presents a patient with concurrent pulmonary thromboembolism and brachial artery embolism, who showed PAI-1 and ACE D/D mutations in genetic analyses. The patient, a 56-year-old male, presented to the emergency department with complaints of chest pain, pain in the left arm, shortness of breath, and fainting. The physical examination and diagnostic workup revealed concurrent massive pulmonary thromboembolism and brachial artery embolism. Transesophageal echocardiography did not display any intracardiac shunt. The patient recovered with thrombolytic treatment and surgical brachial artery embolectomy. In conclusion, it should be kept in mind that venous and arterial thromboembolism may coincide with the presence of genetic risk factors, and intracardiac shunts should be investigated for possible paradoxical embolism.

Keywords: ACE mutation, PAI-1 mutation, pulmonary embolism

Genetik Yatkınlık Zemininde Gelişen Eş Zamanlı Masif Pulmoner Emboli ve Brakiyal Arter Embolisi

Serdar Berk1, Aslı Bingöl1, Nurkay Katrancıoğlu2, Ömer Tamer Doğan1, Sulhattin Arslan1, İbrahim Akkurt1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ad., Sivas

Bazı genetik risk faktörlerinin arteriyel ya da venöz tromboz riskini artırdığı kesin olarak bilinmesine kar- şın plazminojen aktivatör inhibitör-1 (PAI-1) ve Angiotensin Converting Enzim (ACE) D/D mutasyonlarının tromboz riskini artırıp artırmadıkları tartışmalıdır. Bu yazıda eş zamanlı masif pulmoner tromboemboli ile brakiyal arter embolisi gelişen ve genetik analizlerde PAI-I, ACE D/D mutasyonu saptanan bir olgu sunulmuştur. Elli altı yaşında erkek hasta göğüs ağrısı, sol kol ağrısı, nefes darlığı ve bayılma şikâyetleri ile acil servise başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda eşzamanlı masif pulmoner tromboemboli ve brakiyal arter embolisi tanısı kondu. Hastanın transö- zefageal ekokardiyografisinde intrakardiyak şant saptanmadı. Hasta trombolitik tedavi ve brakiyal arter embolektomi cerrahisi ile düzeldi. Sonuç olarak genetik risk faktörlerinin varlığında eş zamanlı arteriyel ve venöz embolilerin olabileceği akılda bulundurulmalı, olası paradoksal emboliye yönelik intrakardiyak şant araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, PAİ-1 mutasyonu, ACE mutasyonu

Serdar Berk, Aslı Bingöl, Nurkay Katrancıoğlu, Ömer Tamer Doğan, Sulhattin Arslan, İbrahim Akkurt. Concurrent Massive Pulmonary Embolism and Brachial Artery Embolism in a Genetic Background. Respir Case Rep. 2013; 2(2): 52-56

Corresponding Author: Serdar Berk, Türkiye
LookUs & Online Makale