e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Methanol Intoxication in the Differential Diagnosis of COVID-19 [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 152-155 | DOI: 10.5505/respircase.2022.71542

Methanol Intoxication in the Differential Diagnosis of COVID-19

Emine Afşin1, Furkan Küçük1, Melike Elif Kalfaoğlu2
1Department of Chest Diseases, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Türkiye
2Department of Radiology, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Türkiye

Although central nervous system findings are prominent in methanol intoxication, the lungs are also affected. There have been several studies in literature describing autopsy-based lung findings, while there have been no clinical cases reported on to date. We present here a case identified radiologically as pulmonary edema that was included in the differential diagnosis of COVID-19.

Keywords: methanol intoxication, pulmonary edema, COVID-19

COVID- 19 Ayırıcı Tanısında Metanol İntoksikasyonu

Emine Afşin1, Furkan Küçük1, Melike Elif Kalfaoğlu2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları AD, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Radyoloji AD, Bolu

Metanol intoksikasyonunda merkezi sinir sistemi bulguları ön planda olsa da akciğerler de etkilenmektedir. Literatürde otopsi olgularında akciğer bulguları tariflenmekte olup klinik olgulara rastlanmamıştır. Olgumuz, radyolojik olarak akciğer ödemi varlığı olması ve COVID-19 ayırıcı tanısında yer alması nedeniyle sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metanol intoksikasyonu, pulmoner ödem, COVID-19

Emine Afşin, Furkan Küçük, Melike Elif Kalfaoğlu. Methanol Intoxication in the Differential Diagnosis of COVID-19. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 152-155

Corresponding Author: Emine Afşin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale