e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Primary Sternal Tuberculosis Mimicking an Anterior Chest Wall Tumor: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(1): 25-28 | DOI: 10.5505/respircase.2020.71676

Primary Sternal Tuberculosis Mimicking an Anterior Chest Wall Tumor: A Case Report

Ayşe Bahadır1, Mediha Gönenç Ortaköylü1, Belma Akbaba1, Levent Cansever2, Mehmet Ali Bedirhan2, Efsun Gonca Chousein1
1Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Chest Diseases Department,Istanbul, Turkey
2Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey,Thoracic Surgery Deparment

Sternal osteomyelitis resulting from tuberculosis (TB) is a clinical rarity, occurring in only 1–3% of all cases of osteoarticular TB. Diagnosis is difficult and is often delayed due to atypical presentation and a lack of awareness. Magnetic resonance imaging (MRI) may be useful in the early stages and in atypical presentations. A 23-year-old female admitted with a 6-month history of chest pain and a mass on middle sternal part of her chest. A computerized tomography (CT) of the thorax and MRI showed a 33x28x42 mm soft tissue mass that was eroding the corpus sternum. Deep biopsy samples from lesions were obtained, and pathology revealed multiple granulomatous and necrotic lesions that were consistent with tuberculous osteomyelitis. The possibility of sternal TB should be kept in mind in the differential diagnosis of masses involving the chest wall, particularly in endemic areas. Herein, we report a case in which a sternal mass mimicked a chest wall tumor that was finally diagnosed as primary sternal tuberculosis.

Keywords: tuberculosis, sternum, treatment

Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Primer Sternal Tüberküloz: Olgu Sunumu

Ayşe Bahadır1, Mediha Gönenç Ortaköylü1, Belma Akbaba1, Levent Cansever2, Mehmet Ali Bedirhan2, Efsun Gonca Chousein1
1SBU.Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Kliniği
2SBU.Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Toraks Cerrahisi kliniği

Sternum tüberkülozu tüm kemik-eklem tüberküloz olguların %1-3 oluştur ve oldukça nadir görülmektedir. Tanı konulması, atipik prezantasyon nedeni ile sıklıkla gecikmektedir. Toraks MR, erken dönem ve atipik prezantasyonlarda tanı koydurucu olmaktadır. Yirmi üç yaşında kadın hasta, altı aydır göğüs ağrısı ve göğüs duvarında şişlik şikâyeti ile merkezimize başvurdu. Toraks BT ve MR 'ında 33x28x42 mm büyüklüğünde sternum korpusunu eroze eden kitle görüldü. Sternum rezeksiyon biyopsinin histopatolojik incelemesi tüberküloz ile uyumlu bulundu. Ülkemiz gibi tüberkülozun sık görüldüğü bölgelerde genç yaş grubunda sternum tüberkülozu göğüs duvarı kitlerinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Göğüs duvarı tümörünü taklit eden ve sternal tüberküloz tanısı koyduğumuz bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz, sternum, tedavi

Ayşe Bahadır, Mediha Gönenç Ortaköylü, Belma Akbaba, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Efsun Gonca Chousein. Primary Sternal Tuberculosis Mimicking an Anterior Chest Wall Tumor: A Case Report. Respir Case Rep. 2020; 9(1): 25-28

Corresponding Author: Ayşe Bahadır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale