e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
INTERACTIVE CASE REPORT: Wegener's Granulomatosis Mimicking Pneumonia: Two Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 38-43 | DOI: 10.5505/respircase.2015.73644

INTERACTIVE CASE REPORT: Wegener's Granulomatosis Mimicking Pneumonia: Two Cases

Ceyda Mahleç Anar, Erdem Yalçınkaya, Dursun Tatar, Pınar Çimen, Filiz Güldaval, İpek Ünsal, Özlem Edipoğlu, Derya Deniz, Hüseyin Halilçolar
Clinic of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training Hospital, İzmir, Turkey

Wegener’s granulomatosis (WG) is a necrotizing granulomatous vasculitic disease that particularly involves the upper and lower respiratory tract and kidneys. A 68-year-old female patient was admitted to the hospital, a high erythrocyte sedimentation rate, fever, and progressive renal failure. Progression was observed in the patient's pulmonary infiltrations in spıte of wide- spectrum antibiotherapy. The renal biopsy revealed Wegener’s granulomatosis. The second case, whose the first symptom was hearing loss, was a 31-year-old male patient who was admitted to the hospital with recurrent episodes of upper respiratory tract infection for two months and with symptoms of fever, and malaise for one week. The WG case with multiple organ involvement in which c-ANCA was determined positive and responded to treatment is discussed in this case presentation

Keywords: Wegener’s granulomatosis, c-ANCA, pneumonia, fever.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: İki Olgu Nedeni ile Pnömoniyi Taklit Eden Wegener Granülomatozis

Ceyda Mahleç Anar, Erdem Yalçınkaya, Dursun Tatar, Pınar Çimen, Filiz Güldaval, İpek Ünsal, Özlem Edipoğlu, Derya Deniz, Hüseyin Halilçolar
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir

Wegener granülomatozu (WG), üst ve alt solunum yollarının nekrotizan granülomatöz vaskülitine ilişkin klinik- patolojik belirtileri, glomerülonefrit ve küçük damar vasküliti ile karakterize multisistemik tutulum yapan bir hastalıktır. Ateş, eritrosit sedimantasyon hız yüksekliği, halsizlik bulguları ile başvurup, progresif böbrek yetmezliği saptanan, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine rağmen pulmoner lezyonlarda progresyon gözlenen 68 yaşında bayan hasta, böbrek biyopsisi sonrasında WG tanısı almıştır. İkinci olgumuz ise; ilk semptomu işitme kaybı olan 31 yaşında erkek hasta 2 aydır tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyon atakları ve son 1 haftadır devam eden ateş, halsizlik yakınması ile başvurdu. c-ANCA pozitifliği saptanan her iki olguyu enfeksiyon kliniği ile başvurmuş olup daha sonra Wegener tanısı alması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatozis, c-ANCA, pnömoni, ateş.

Image Slices of the CaseCeyda Mahleç Anar, Erdem Yalçınkaya, Dursun Tatar, Pınar Çimen, Filiz Güldaval, İpek Ünsal, Özlem Edipoğlu, Derya Deniz, Hüseyin Halilçolar. INTERACTIVE CASE REPORT: Wegener's Granulomatosis Mimicking Pneumonia: Two Cases. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 38-43

Corresponding Author: Ceyda Mahleç Anar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale