e-ISSN 2147-2475
Parasternal Tuberculosis and Incidental Abdominal Mass in an HIV Seronegative Patient [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 45-47 | DOI: 10.5505/respircase.2017.75436

Parasternal Tuberculosis and Incidental Abdominal Mass in an HIV Seronegative Patient

Deniz Kızılırmak1, Müjgan Zuhal Güler2, Ebru Ünsal3, Filiz Çimen2, Nermin Çapan2
1Department of Pulmonary Diseases, Turgut Özal University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Pulmonary Diseases, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Training Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pulmonary Diseases, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Soft tissue tuberculosis is a rare form of extrapulmonary tuberculosis. It can be clinically confused with malignancy, particularly in cases without accompaniment of primary pulmonary tuberculosis. A 39-year-old female, HIV-seronegative patient was admitted with a complaint of a palpable swelling in front of the sternum. After surgical resection, the pathological result was reported as granulomatous inflammation. The patient was diagnosed with extrapulmonary tuberculosis, and anti-tuberculosis treatment was started. She had tenderness in the right lower quadrant on physical examination. Ultrasound and tomography scans showed a 6x5 cm mass in the right lower quadrant. Colonoscopy revealed a mass on the ascending colon, in which purulent discharge after biopsy was reported. Its pathology result was reported as granulomatous necrosis. We diagnosed the patient with soft tissue tuberculosis with concomitant gastrointestinal tuberculosis. She received treatment for nine months.

Keywords: Extrapulmonary tuberculosis, abdominal, mass

HIV Seronegatif Hastada Parasternal Tüberküloz ve İnsidental Abdominal Kitle

Deniz Kızılırmak1, Müjgan Zuhal Güler2, Ebru Ünsal3, Filiz Çimen2, Nermin Çapan2
1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Yumuşak doku tüberkülozu nadir görülen akciğer dışı tüberküloz formudur. Özellikle primer akciğer tüberkülozunun eşlik etmediği durumlarda klinik olarak malignite ile karışabilmektedir. Olgumuz, HIV seronegatif, 39 yaşında bir bayan hastadır. Sternum ön kısmında ele gelen şişlik şikâyeti olan hastaya kitle rezeksiyonu yapılmış ve patolojisi kazeifiye granülomatöz inflamasyon olarak raporlanmıştır. Hastaya ‘yeni olgu akciğer dışı tüberküloz’ tanısıyla dörtlü anti-TB tedavi başlandı. Fizik muayenesinde sağ alt kadran hassasiyeti saptanan hastanın abdomen ultrasonunda ve tomografisinde sağ alt kadranda kitle lezyonu görüldü. Gastroenteroloji tarafından kolonoskopide; çıkan kolonda, biyopsi sonrasında pürülan bir akıntının boşaldığı kitle görüldü. Hastanın patoloji raporu granülomatöz nekroz olarak yorumlandı. Yumuşak doku tüberkülozu tanısı ile takip edilen hastaya, eşlik eden gastrointestinal tüberküloz tanısı konuldu ve hastanın tedavi süresi 9 ay olarak uzatıldı. Tüberküloz nedeni ile takip edilen hastalarda, sistem sorguları ve fizik muayeneleri, başka bir tüberküloz odağının belirtisini de ortaya çıkarabilmektedir. Olgumuzda eşlik eden gastrointestinal tüberküloz tanısı nedeni ile tedavi süresi uzamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer dışı tüberküloz, abdominal, kitle

Deniz Kızılırmak, Müjgan Zuhal Güler, Ebru Ünsal, Filiz Çimen, Nermin Çapan. Parasternal Tuberculosis and Incidental Abdominal Mass in an HIV Seronegative Patient. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 45-47

Corresponding Author: Ebru Ünsal, Türkiye
LookUs & Online Makale