e-ISSN 2147-2475
Rheumatoid Arthritis and Pulmonary Embolism: A Report of Three Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 53-56 | DOI: 10.5505/respircase.2016.77150

Rheumatoid Arthritis and Pulmonary Embolism: A Report of Three Cases

Dicle Kaymaz1, Pınar Ergün2, Ipek Candemir1
1Pulmonary Rehabilitation and Home Care Center, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey

Rheumatoid arthritis (RA) is the most commonly encountered inflammatory joint disease, affecting nearly 1% of the adult population. RA is not generally viewed as a risk factor for deep venous thrombosis and pulmonary embolism, although patients with RA are at an increased risk of venous thromboembolism. We present three cases of RA with the diagnosis to draw attention in this issue.

Keywords: Rheumatoid arthritis, pulmonary embolism, dyspnea.

Romatoid Artrit ve Pulmoner Emboli Birlikteliği: Üç Olgu Sunumu

Dicle Kaymaz1, Pınar Ergün2, Ipek Candemir1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Merkezi, Ankara
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars

Romatoid artrit (RA) toplumda %1’e yakın sıklığı ile en fazla karşılaşılan inflamatuar bağ doku hastalıklarındandır. RA derin ven trombozu ve pulmoner emboli için genellikle risk faktörü olarak görülmemesine rağmen RA’lı hastalarda venöz tromboemboli (VTE) riskinin arttığı saptanmıştır. RA’sı olan ve pulmoner emboli saptanan 3 olgumuzu bu konuya dikkat çekmek amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: omatoid artrit, pulmoner emboli, dispne.

Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Ipek Candemir. Rheumatoid Arthritis and Pulmonary Embolism: A Report of Three Cases. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 53-56

Corresponding Author: Dicle Kaymaz, Türkiye
LookUs & Online Makale