e-ISSN 2147-2475
Ectopic Parathyroid Adenoma: A Rare Mediastinal Tumor [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 26-29 | DOI: 10.5505/respircase.2018.80958

Ectopic Parathyroid Adenoma: A Rare Mediastinal Tumor

Orkide Kutlu1, Mustafa Çalık2, Cevdet Duran3, Hıdır Esme2, Omer Karahan4
1Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
4Department of General Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

Primary hyperparathyroidism is generally due to a solitary parathyroid adenoma and among those adenomas, 1% have been reported to have an ectopic mediastinal location. In the diagnosis of ectopic parathyroid adenoma, technetium-99m methoxyisobutylisonitrile scintigraphy is an imaging method with a sensitivity of approximately 100%; however, in preoperative localization of the tumor, it should be evaluated together with magnetic resonance imaging and/or computed tomography images. In general, the treatment necessitates a cervical approach that may require a sternotomy, though rarely, an anterolateral thoracotomy is warranted. Recently, especially in visceral tumors, an effective and comfortable treatment option has been defined with video assisted thoracoscopic surgery. The aim of this article was to report the successful excision of a mediastinal parathyroid adenoma with a lateral thoracotomic approach that was localized with Tc-99m MIBI scintigraphy and single-photon emission computed tomography imaging in a patient with ongoing clinical and laboratory findings of HPT after the first operation, in which a general surgical team performed a total thyroidectomy and parathyroidectomy. The patient is still in follow-up with L-thyroxine, calcium, and vitamin D replacement treatment.

Keywords: Hyperparathyroidism, adenoma, mediastinal, thoracotomy

Ektopik Paratiroid Adenomu: Nadir Bir Mediastinal Tümör

Orkide Kutlu1, Mustafa Çalık2, Cevdet Duran3, Hıdır Esme2, Omer Karahan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi, Konya
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Konya

Primer hiperparatiroidizm (PHPT) genellikle soliter paratiroid adenomuna bağlıdır ve bu adenomların % 1'inde ektopik mediastinal yerleşim olduğu bildirilmiştir. Ektopik paratiroid adenomu tanısında Tc99m-MIBI sintigrafisi, yaklaşık % 100 duyarlılığı vardır; ancak tümörün preoperatif lokalizasyonu belirlenmesi için MR ve / veya BT görüntüleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Genelde tedavisi sternotomi gerektirebilen servikal yaklaşım, nadiren de antero-lateral torakotomidir. Son zamanlarda özellikle viseral tümörlerde, video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile etkin ve rahat bir tedavi seçeneğidir. Bu yazıda, genel cerrahi tarafından yapılan total tiroidektomi ve paratiroidektomi ameliyatından sonra devam eden klinik ve laboratuvar hiperparatiroidizmli hastanın Tc-99m sintigrafisi ve SPECT ile belirlenen; lateral torakotomi ile başarılı eksize edilen mediastinal paratiroid adenomunu bildirmeyi amaçladık. Hasta L-tyroxine, kalsiyum ve D vitamini replasman tedavileri ile takip aşamasındadır.

Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidizm, adenom, mediastinal, torakotomi

Orkide Kutlu, Mustafa Çalık, Cevdet Duran, Hıdır Esme, Omer Karahan. Ectopic Parathyroid Adenoma: A Rare Mediastinal Tumor. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 26-29

Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale