e-ISSN 2147-2475
Sleep Respiratuar Disorder in A Child with Congenital Bone Dysplasias: A Case of Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 71-74 | DOI: 10.5505/respircase.2016.82905

Sleep Respiratuar Disorder in A Child with Congenital Bone Dysplasias: A Case of Report

Melike Batum1, Ayşın Kısabay2, Sinem Oğuz2, Bilge Oktan2, Hikmet Yılmaz2
1Department of Neurology, Uşak State Hospital, Uşak, Turkey
2Department of Neurology, Celal Bayar University Faculty of Medicine Hospital, Manisa, Turkey

Achondroplasia is the most common form of congenital bone dysplasia, which is inherited, autosomal dominantly and characterized by cervicomedullary compression, infarction of the spinal cord, nerve root compression, and respiratory disorders during sleep. A 12-year-old patient with a diagnosis of achondroplasia was presented with complaints of snoring, sleep apnea, and lethargy. Upon finding severe obstructive sleep-apnea syndrome with polysomnography, the patient received titration with the support of two-level positive airway pressure and apneahypopnea index regressed. The patient was discharged with position and support from two-level positive airway pressure.

Keywords: Achondroplasia, Obstructive Sleep Apnea Syndrome, polysomnography, titration.

Konjenital Kemik Displazili Bir Hastada Uykuda Solunum Bozukluğu: Olgu Sunumu

Melike Batum1, Ayşın Kısabay2, Sinem Oğuz2, Bilge Oktan2, Hikmet Yılmaz2
1Uşak Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Uşak
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Manisa

Akondroplazi; otozomal dominant geçiş gösteren, servikomedüller kompresyon, spinal kord enfarktları, sinir kök kompresyonları ve uykuda solunum bozuklukları gibi birçok nörolojik semptomun görüldüğü, konjenital kemik displazilerinin en sık görülen formudur. On iki yaşında akondroplazi tanısı alan olgu, horlama, uykuda nefes durması ve uykululuk hali yakınmalarıyla başvurdu. Polisomnografi tetkikinde ağır obstrüktif uyku apne sendromu saptanması üzerine iki seviyeli pozitif hava yolu basıncı desteği ile titrasyona alındı ve apne-hipopne indeksi geriledi. Hasta pozisyon ve iki seviyeli pozitif hava yolu basıncı desteği tedavisi ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Akondroplazi, Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu, polisomnografi, titrasyon.

Melike Batum, Ayşın Kısabay, Sinem Oğuz, Bilge Oktan, Hikmet Yılmaz. Sleep Respiratuar Disorder in A Child with Congenital Bone Dysplasias: A Case of Report. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 71-74

Corresponding Author: Melike Batum, Türkiye
LookUs & Online Makale