e-ISSN 2147-2475
Sarcoidosis Presenting as Endobronchial Mass: Report of Two Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 108-111 | DOI: 10.5505/respircase.2016.86158

Sarcoidosis Presenting as Endobronchial Mass: Report of Two Cases

Sinem Güngör, Nagihan Durmuş Koçak, Pınar Atagün Güney, Pakize Sucu, Sibel Boğa
Clinic of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Sarcoidosis is a multi-system disorder with an unknown etiology, mostly affecting the lungs and lymph nodes. Lung involvement is mostly seen as parenchymal disease, while an endobronchial mass lesion is rarely seen. In this study, two cases with bilateral hilar enlargement on X-ray and mediasti-nal lymphadenopathy, bilateral milimetric paren-chymal nodules and atelectasis on thoracic computed tomography were presented, which an endobronchial mass lesion was seen during bronchoscopy. The lesion was diagnosed as sarcoidosis after histopathological examination. Both were followed with no medication. Cases with complete clinical resolution have been reported in the literature. We present these two cases of endobronchial sarcoidosis to highlight, that sarcoidosis should be kept in mind in the differential diagnosis of endobronchial mass lesions.

Keywords: Sarcoidosis, bronchoscopy, endobronchial mass

Endobronşiyal Kitle ile Seyreden Sarkoidoz: İki Olgu Sunumu

Sinem Güngör, Nagihan Durmuş Koçak, Pınar Atagün Güney, Pakize Sucu, Sibel Boğa
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Sarkoidoz en sık akciğerler ve lenf nodlarını tutan, nedeni bilinmeyen ve multisistemik bir hastalıktır. Sarkoidozda akciğer tutulumu sıklıkla parankimal hastalık şeklindeyken, nadiren endobronşiyal kitle şeklinde tutulum görülebilir. Çalışmamızda, akciğer grafisinde bilateral hiler dolgunluk ve toraks bilgisayarlı tomografide mediastende multipl lenfadenopati ve subsegmental atelektazi nedeniyle bronkoskopi yapılan, bronkoskopide endobronşiyal lezyon görülüp sarkoidoz tanısı konan iki olguyu sunduk. Her iki olgu da ilaçsız takibe alındı. Literatürde de tedavisiz düzelen olgular bildirilmiştir. Endobronşiyal tutulum gözlenen iki sarkoidoz olgusunu endobronşiyal kitle lezyonların ayırıcı tanısında sarkoidozu vurgulamak için sunduk.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, bronkoskopi, endobronşiyal kitle

Sinem Güngör, Nagihan Durmuş Koçak, Pınar Atagün Güney, Pakize Sucu, Sibel Boğa. Sarcoidosis Presenting as Endobronchial Mass: Report of Two Cases. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 108-111

Corresponding Author: Pınar Atagün Güney, Türkiye
LookUs & Online Makale