e-ISSN 2147-2475
Phantom Tumor with Real Tumor of The Lung: An Unreported Case [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 47-51 | DOI: 10.5505/respircase.2020.86570

Phantom Tumor with Real Tumor of The Lung: An Unreported Case

Dilek Erdem1, İrem Karaman2, Adem Dirican3, Şevket Özkaya4
1Oncologist, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Medical Oncology; Istanbul, Turkey; VM Medical Park Samsun Hospital, Department of Medical Oncology, Samsun/Turkey
2Medical Student (MS), School of Medicine, Bahcesehir University, Istanbul/Turkey
3Department of Pulmonary Medicine, Samsun Medical Park Hospital, Samsun/Turkey
4Pulmonologist, Department of Pulmonary Medicine, Faculty of Medicine, Bahcesehir University, Istanbul/Turkey

A phantom tumor of the lung is a localized collection of transudative interlobar pleural fluid in the settings of decompensated congestive heart failure that resembles a lung neoplasia on chest X-ray, but that vanishes after the appropriate diuretic therapy. Here, we report on a phantom tumor with a real lung neoplasia in the same location, both of which were contributing to the complaints and the clinical picture of the patient. Although phantom tumors are rare and should not be misdiagnosed as masses, it is worth making a further diagnosis and being cautious for possible neoplasia in the same setting. Since the co-existence of heart failure and lung cancer significantly changes the management and follow-up procedure of the patient, a multidisciplinary approach and elaborative work by the pulmonologist, oncologist and cardiologist is required on a case-by-case basis. In such patients, cardiotoxic chemotherapy agents should be avoided as a treatment to prevent the progression of heart failure. The present case confirms the rare possibility of the co-occurrence of lung neoplasia and phantom tumor, and recommends the delicate management of such patients.

Keywords: phantom tumor, lung cancer, congestive heart failure

Fantom Tümörü ile Akciğerin Gerçek Tümörü: Bildirilmemiş Bir Olgu

Dilek Erdem1, İrem Karaman2, Adem Dirican3, Şevket Özkaya4
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul/Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul/Türkiye
3Samsun Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, Samsun/Türkiye
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Akciğerde fantom tümörü, dekompanse konjestif kalp yetmezliği durumunda lokalize transüdatif interlobar plevral sıvı toplanması sonucu görülür ve akciğer grafisinde akciğer neoplazisine benzer kitle görünümüne sebep olur, ancak uygun diüretik tedavisinden sonra kaybolur. Burada, aynı lokasyonda gerçek bir akciğer neoplazisi ve fantom tümörünün görüldüğü ve bu iki durumun hastanın şikayetlerine ve klinik tablosuna neden olduğu bir olgu bildirdik. Fantom tümörleri nadir olarak görülür ve akciğerdeki kitle görünümüyle karıştırılmamalıdır, ancak olası durumlarda akciğer kanseri için temkinli olmak ve ileri testleri yapmak gerekir. Kalp yetmezliği ve akciğer kanseri birlikteliği hastanın yönetim ve takip prosedürünü önemli ölçüde değiştirdiğinden, münferit olgu bazında pulmonolog, onkolog ve kardiyologtan oluşan multidisipliner bir yaklaşım ve özenli bir çalışma gereklidir. Bu hastalarda kalp yetmezliğinin ilerlemesini önlemek için tedavi sırasında kardiyotoksik kemoterapi ajanlarından kaçınılmalıdır. Bu olgu, akciğer neoplazisinin fantom tümörü ile nadir olarak ortaya çıkma olasılığını doğrulamaktadır ve bu tür hastaların hassas yönetimine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: fantom tümörü, akciğer kanseri, konjestif kalp yetmezliği

Tomography Slices of the Case
Dilek Erdem, İrem Karaman, Adem Dirican, Şevket Özkaya. Phantom Tumor with Real Tumor of The Lung: An Unreported Case. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 47-51

Corresponding Author: Dilek Erdem, Türkiye
LookUs & Online Makale