e-ISSN 2147-2475
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Foreign Body Aspiration Diagnosed in Early Adulthood [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 97-99 | DOI: 10.5505/respircase.2016.92063

INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Foreign Body Aspiration Diagnosed in Early Adulthood

Mustafa Çörtük1, Elif Tanrıverdi O2, Binnaz Zeynep Yıldırım2, Kenan Abbaslı2, Mehmet Akif Özgül2, Erdoğan Çetinkaya2
1Department of Chest Diseases, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük, Turkey
2Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Foreign body aspiration is usually seen in childhood, mostly under the age of three. Aspiration in adults is rare, except for those with neuropsychiatric disorders and there is almost always a suspicious history for aspiration. Most cases are admitted to hospital early and delayed diagnosis is rare. Herein, we report a 30-year-old male case who was repeatedly treated for pneumonia and dyspnea for the past 20 years. In his recent hospitalization, he was diagnosed and treated as foreign body aspiration. We present this case, as there was no history of aspiration and it was finally diagnosed in the early adulthood.

Keywords: Foreign Bodies, lung, young adult, bronchiectasis

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Genç Erişkin Dönemde Tanı Konulan Yabancı Cisim Aspirasyon Olgusu

Mustafa Çörtük1, Elif Tanrıverdi O2, Binnaz Zeynep Yıldırım2, Kenan Abbaslı2, Mehmet Akif Özgül2, Erdoğan Çetinkaya2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Karabük
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Hava yollarına yabancı cisim aspire edilmesi daha çok çocukluk döneminde ve genellikle de üç yaş altında görülmektedir. Nöropsikiyatrik hastalar dışında erişkin yaşlardaki aspirasyon hem daha nadirdir, hem de hastanın anamnezinde aspirasyon şüphesi bulunur. Çoğu olguda aspirasyon sonrası erken dönemde hastane başvurusu vardır ve geç saptanan olgular nadirdir. Sunulan olgu, tekrarlayan pnömoni ve nefes darlığı nedeniyle 20 yıldır tekrarlayan hastane başvurusu olan 30 yaşında erkektir. Son başvurusunda kliniğimizce yabancı cisim aspirasyonu tanısı konmuş ve tedavisi yapıl-mıştır. Aspirasyon anamnezi olmayan ve ancak genç erişkin dönemde tanı koyulabilen bir olgu olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisimler, akciğer, genç erişkin, bronşektazi

Tomography Slices of the Case
Mustafa Çörtük, Elif Tanrıverdi O, Binnaz Zeynep Yıldırım, Kenan Abbaslı, Mehmet Akif Özgül, Erdoğan Çetinkaya. INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Foreign Body Aspiration Diagnosed in Early Adulthood. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 97-99

Corresponding Author: Mustafa Çörtük, Türkiye
LookUs & Online Makale