e-ISSN 2147-2475
Maybe it is More than Pneumonia: Case Report of an Intralobar Sequestration in a 20-Year-Old Male [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 96-98 | DOI: 10.5505/respircase.2017.92499

Maybe it is More than Pneumonia: Case Report of an Intralobar Sequestration in a 20-Year-Old Male

Eric Paul Borrelli
University of Rhode Island College of Pharmacy, Kingston, Rhode Island, United States

Pulmonary sequestration (PS) is rare congenital lung malformation typically diagnosed with fetal ultrasound or computed tomography scans. Potential complications of PS include recurrent respiratory infections, hemorrhage, heart failure, and respiratory distress. Recommended treatment is surgical resection. Presently described is case of a 20-year-old male diagnosed with intralobar PS.

Keywords: Congenital Malformations, Infections: , Pneumonia, Epidemiology, Pulmonary Sequestration

Pnömoni Pnömoniden de fazlası olabilir: Yirmi yaşında erkek intralober sekestrasyon olgusu sunumu

Eric Paul Borrelli
Rhode İsland Üniversitesi, Farmakoloji Fakültesi, Kingston, Rhode Island, ABD

Pulmoner sekestrasyonlar (PS) nadir görülen konjenital malformasyonlar olup çocuklarda fetal ultrason ve erişkinlerde bilgisayarlı tomografi ile tipik olarak tanı almaktadırlar. PS’nin potansiyel komplikasyonları tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları, hemoraji, kalp yetmezliği ve solunumsal yetmezliklerdir. Önerilen tedavi cerrahi rezeksiyondur. Bu makalede intralober PS tanısı konmuş 20 yaşında erkek olgu tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: konjenital malformasyonlar, enfeksiyon, pnömoni, epidemiyoloji, pulmoner sekestrasyon

Eric Paul Borrelli. Maybe it is More than Pneumonia: Case Report of an Intralobar Sequestration in a 20-Year-Old Male. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 96-98

Corresponding Author: Eric Paul Borrelli, United States
LookUs & Online Makale