e-ISSN 2147-2475
A Rarely Seen Symptomatic Intrapulmonary Bronchogenic Cyst [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(1): 14-16 | DOI: 10.5505/respircase.2019.98700

A Rarely Seen Symptomatic Intrapulmonary Bronchogenic Cyst

Cenk Balta1, Şamil Günay2
1Thoracic Surgery Department, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Thoracic Surgery Department, Harran University Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

A bronchogenic cyst (BC) is a rarely seen benign congenital malformation of the bronchial tree. These cysts are lined with secretory respiratory epithelium, and are similar to a normal bronchial tree, including cartilage, elastic tissues, mucous glands and smooth muscle. They are usually asymptomatic, but a cough, fever, and hemoptysis may be seen. On plain radiographies, cysts are homogenous lesions, but if there is additional infection, an air-fluid level can be seen. This is a description of a rarely seen symptomatic intrapulmonary bronchogenic cyst and a review of the published literature.

Keywords: Bronchogenic cyst, intrapulmonary, Congenital malformation

Nadir Görülen Semptomatik İntrapulmoner Bronkojenik Kist

Cenk Balta1, Şamil Günay2
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Şanlıurfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Şanlıurfa, Türkiye

Bronkojenik kistler embriyonal dönemde trakeobronşial ağacın anormal gelişimine bağlı olarak oluşan, nadir görülen benign, kistik oluşumlardır. Normal bronşiyal sistem gibi mukus salgısı yapan hücreler, kıkırdak, elastik doku ve düz kaslar içerir. Çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte nadiren öksürük, ateş ve hemoptizi izlenebilir. Radyolojik olarak homojen kitle ve enfektif olduğunda hava - sıvı seviyesi içeren kistik kitleler olarak karşımıza çıkar. Bu yazıda nadir görülen intrapulmoner semptomatik bronkojenik kist olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: bronkojenik kist, intrapulmoner, konjenital malformasyon

Cenk Balta, Şamil Günay. A Rarely Seen Symptomatic Intrapulmonary Bronchogenic Cyst. Respir Case Rep. 2019; 8(1): 14-16

Corresponding Author: Cenk Balta, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale