e-ISSN 2147-2475
Therapeutic Application of Bronchoalveolar Lavage in a Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 104-107 | DOI: 10.5505/respircase.2016.99815

Therapeutic Application of Bronchoalveolar Lavage in a Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis

Hamza Ogun1, İpek Özmen2, Elif Yıldırım2, Korkmaz Oruç2, Sinem Ağca Altunbey2, Aslıhan Ak2, Haluk Celalettin Çalışır3
1Van Military Hospital, Van, Turkey
2Clinic of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Disease and Thoracic Surgery Teaching and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Clinic of Chest Diseases, Acıbadem University, Atakent Hospital, İstanbul, Turkey

A 46-year-old male patient was admitted with complaints of cough and dyspnea for three months. The patient received twice anti-tuberculosis therapy within the past eight years. Bilaterally diffuse acinar shadows were observed with a tendency of coalescence on chest X-ray. Diagnostic bronchoscopy and bronchoalveolar lavage were performed for com-mon areas and a crazy-paving pattern of a glass appearance on high-resolution chest computed tomography and white, opaque looking lavage fluid was detected. The bronchoalveolar lavage fluid and radiological findings suggested pulmonary alveolar proteinosis. The bronchoalveolar lavage was performed on the patient with hypoxia. A significant improvement in radiogical findings of chest X-ray in the same day was observed with improved hypoxia. One week later, the therapeutic proce-dure was performed for the other lobe. The patient is still under follow-up.

Keywords: Pulmonary alveolar proteinosis, bronchoalveolar lavage, therapy

Tedavi Edici Bronkoalveolar Lavaj Uygulaması Yapılan Pulmoner Alveolar Proteinozis Olgusu

Hamza Ogun1, İpek Özmen2, Elif Yıldırım2, Korkmaz Oruç2, Sinem Ağca Altunbey2, Aslıhan Ak2, Haluk Celalettin Çalışır3
1Van Asker Hastanesi, Van
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi, Atakent Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Kırk altı yaşında erkek hasta, üç aydır devam eden öksürük ve nefes darlığı şikâyetleri ile başvurdu. Son 8 yılda iki kez akciğer tüberkülozu nedeniyle tedavisi almıştı. Akciğer grafisinde bilateral yaygın, birleşme eğiliminde olan asiner gölgeler izleniyordu. Yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisinde yaygın buzlu cam alanları ve kaldırım taşı görünümü izlenmesi nedeni ile tanısal amaçlı bronkoskopi ve BAL yapıldı, opak-beyaz görünümlü lavaj sıvısı izlendi. BAL sıvısının görünümü ve radyolojik bulguların ışığında hasta pulmoner alveoler proteinozis olarak değerlendirildi. Hipoksisi olan hastaya tedavi amaçlı olarak BAL işlemi yapıldı. Aynı gün içinde çekilen akciğer grafisinde radyolojik bulgularda anlamlı düzelme ve hastanın mevcut hipoksisinde iyileşme izlendi. Bir hafta sonra diğer akciğeri için tedavi edici BAL işlemi tekrarlandı. Hasta takibe alındı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveoler proteinozis, bronkoalveoler lavaj, tedavi

Hamza Ogun, İpek Özmen, Elif Yıldırım, Korkmaz Oruç, Sinem Ağca Altunbey, Aslıhan Ak, Haluk Celalettin Çalışır. Therapeutic Application of Bronchoalveolar Lavage in a Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 104-107

Corresponding Author: Hamza Ogun, Türkiye
LookUs & Online Makale