e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Ruptured Lung Hydatid Cyst in Late Pregnancy that Mimics Tension Hydropneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 107-109 | DOI: 10.5505/respircase.2014.00719

Ruptured Lung Hydatid Cyst in Late Pregnancy that Mimics Tension Hydropneumothorax

Cumhur Murat TULAY1, Ahmet Ceylan2
1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Education And Research Hospital Thoracic Surgery Department
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Education And Research Hospital Emergency Medicine Department

Respiratory failure and hemodynamic instability are responsible for up to 80% of the obstetric admissions to the intensive care unit. We report an unusual case of a multigravida with ruptured pulmonary hydatid cyst that mimics tension hydropneumothorax.

Keywords: hydatid cyst at pregnancy, tension hydropneumothorax, obstetric emergency

Hamileliğin Geç Döneminde Tansiyon Hidropnömotoraksı Taklit Eden Rüptüre Akciğer Kist Hidatiği

Cumhur Murat TULAY1, Ahmet Ceylan2
1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Kliniği

Solunum yetmezliği ve hemodinamik anstabilite, obstetrik yoğun bakım yatışlarının %80’ninden sorumludur. Biz burada çok nadir karşılaşılan multigravid hastada hamileliğin geç döneminde tansiyon hidropnömotoraksı taklit eden rüptüre akciğer kist hidatiği sunduk.

Anahtar Kelimeler: hamilelikte hidatik kist, tansiyon hidropnömotoraks, obstetrik acil

Cumhur Murat TULAY, Ahmet Ceylan. Ruptured Lung Hydatid Cyst in Late Pregnancy that Mimics Tension Hydropneumothorax. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 107-109

Corresponding Author: Cumhur Murat TULAY, Türkiye
LookUs & Online Makale