e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
An Interesting Case of Adenocarcinoma: Miliary Metastases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 41-43 | DOI: 10.5505/respircase.2022.01488

An Interesting Case of Adenocarcinoma: Miliary Metastases

Canatan Taşdemir, Yusuf Aydemir
Department of Chest Diseases, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Diffuse miliary lesions in the lungs are mostly observed in tuberculosis, sarcoidosis and pneumoconiosis, while hematogenous metastases of some cancers of the lung may rarely have a miliary appearance. We present here a case of primary lung adenocarcinoma with miliary lesions and diagnosed by bronchoscopy.

Keywords: Miliary lung lesions, adenocarcinoma, hematogen metastasis

İlginç Bir Adenokanser Olgusu: Milier Metastaz

Canatan Taşdemir, Yusuf Aydemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya

Akciğerlerde yaygın milier görünüm daha çok tüberküloz, sarkoidoz ve pnömokonyozlarda gözlenir. Bazı kanserlerin akciğere hematojen metastazları da, nadiren milier görünüm yapabilir. Biz milier dağılım gösteren ve bronkoskopi ile tanı koyduğumuz bir primer akciğer adenokarsinomu olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Milier akciğer lezyonları, adenokanser, hematojen metastaz

Image Slices of the Case
Canatan Taşdemir, Yusuf Aydemir. An Interesting Case of Adenocarcinoma: Miliary Metastases. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 41-43

Corresponding Author: Canatan Taşdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale