e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Is Surgery a Must? A Case of Endobronchial Leiomyoma Removed via Rigid Bronchoscopy [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 6-8 | DOI: 10.5505/respircase.2024.02223

Is Surgery a Must? A Case of Endobronchial Leiomyoma Removed via Rigid Bronchoscopy

Aytekin İdikut, Gamze Göktaş, Oğuz Karcıoğlu, Ziya Toros Selçuk
Department of Chest Diseases, Hacettepe University, Ankara, Türkiye

Pulmonary leiomyoma is a very rare benign lesion that usually develops as a result of bronchial metastasis in women with a history of uterine leiomyoma or myomectomy. Although primary pulmonary leiomyomas are less common than the metastatic forms, they can be detected incidentally or when complaints such as cough and dyspnea are present. The structure of the lesion and its relationship with the bronchial mucosa play an important role in the determination of the treatment option. Endobronchial methods such as rigid bronchoscopy and electrocauterization may be superior to surgery as they are less invasive.

Keywords: Leiomyoma, rigid bronchoscopy, tracheobronchial tumors.

Tek Seçenek Cerrahi mi? Rijid Bronkoskopi ile Çıkarılan Endobronşiyal Leiyomyom

Aytekin İdikut, Gamze Göktaş, Oğuz Karcıoğlu, Ziya Toros Selçuk
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Akciğer leiyomyomu oldukça nadir görülen ve genellikle uterusta leiyomyom veya miyomektomi öyküsü olan kadınlarda bronşa metastaz sonucu görülen benign lezyonlardır. Primer pulmoner leiyomyom, metastatik olana göre daha nadir görülmek ile beraber, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetler olması üzerine ya da insidental olarak akciğer görüntülemelerinde saptanabilmektedir. Lezyonun yapısı ve bronş mukozası ile ilişkisi, tedavi seçeneğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Rijid bronkoskopi ile elektrokoterizasyon gibi endobronşiyal yöntemler kullanılması, daha az invazif olması nedeni ile cerrahiye üstünlük sağlayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Leiyomyom, rijid bronkoskopi, trakeobronşiyal tümörler.Aytekin İdikut, Gamze Göktaş, Oğuz Karcıoğlu, Ziya Toros Selçuk. Is Surgery a Must? A Case of Endobronchial Leiomyoma Removed via Rigid Bronchoscopy. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 6-8

Corresponding Author: Aytekin İdikut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale