e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Pneumomediastinum Following Tonsillectomy: A Rare Complication [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 163-165 | DOI: 10.5505/respircase.2014.03016

Pneumomediastinum Following Tonsillectomy: A Rare Complication

Nuri Düzgün1, Hıdır Esme1, Gültekin Övet2, Mustafa Çalık1, Ercan Kurtipek3
1Konya Education And Research Hospital Thorasic Surgery, Konya, Turkey
2Konya Education And Research Hospital Otolaryngology, Konya, Turkey
3Konya Education And Research Hospital Chest Disease, Konya, Turkey

Pneumomediastinum is rarely observed sequelae of surgical interventions in the upper aerodigestive tract. Pneumomediastinum was first described by Laennec in 1819 as a consequence of traumatic injury. Symptoms include chest pain, neck pain, dyspnea, and odynophagia. The events leading to subcutaneous emphysema and mediastinitis have not been entirely clarified. They likely include the direct introduction of air into the neck via either the tonsillar bed or a laryngeal or pharyngeal wound caused by intubation. In the current study, post-tonsillectomy operation dyspnea, chest pain, the development of mediastinal emphysema, and computed tomography identified common clinical and treatment process will be presented.

Keywords: mediastinal emphysema, tonsillectomy, subcutaneous emphysema

Tonsillektominin Nadir Bir Komplikasyonu: Pnömomediastinum

Nuri Düzgün1, Hıdır Esme1, Gültekin Övet2, Mustafa Çalık1, Ercan Kurtipek3
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye

Pnömomediastinum üst solunum ve sindirim yolu cerrahi müdehalelerinde nadir olarak karşımıza çıkan bir komplikasyondur. Pnömomediastinum ilk kez 1819 yılında Laennec tarafından travmatik bir komplikasyon olarak tanımlanmıştır. Belirtileri göğüs ağrısı, boyun ağrısı, nefes darlığı ve odinofajiyi içerir. Ciltaltı amfizemi ve pnömomediastinum arasındaki ilişki tam olarak netlik kazanmamıştır. Ortak fikir birliği ise entübasyon esnasında veya cerrahi sırasında tonsiller yatak, larengeal veya farengeal duvarda oluşmuş bir hasardan basınçlı ventilasyon ile verilen havanın doğrudan mediastene yayılımıdır. Yazımızda tonsillektomi operasyonu sonrası dispne, göğüs ağrısı gelişen ve çekilen bilgisayarlı tomografide yaygın mediastinal amfizem saptanan olgunun klinik ve tedavi süreci sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mediastinal amfizem, tonsillektomi, subkutan amfizem

Nuri Düzgün, Hıdır Esme, Gültekin Övet, Mustafa Çalık, Ercan Kurtipek. Pneumomediastinum Following Tonsillectomy: A Rare Complication. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 163-165

Corresponding Author: Nuri Düzgün, Türkiye
LookUs & Online Makale