e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Posterior Mediastinal Hydatid Cyst [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 60-63 | DOI: 10.5505/respircase.2017.03164

A Posterior Mediastinal Hydatid Cyst

Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Suleyman Ceyhan, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Hasan Akin
Department of Chest Surgery Diseases, Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Hydatid disease is endemic in Turkey. Although the most common placement of this disease is in the liver and lungs in the form of a hydatid cyst, it can present in atypical localizations. Mediastinal hydatid cysts are extremely rare. To the best of our knowledge, there has been no case reported of a mediastinal hydatid cyst in a human immunodeficiency virus (HIV)-positive patient. Herein, we present to a case with a mediastinal cyst who was successfully treated with cystectomy

Keywords: Hydatidosis, echinococcal disease, mediastinal hydatic cyst, HIV-positive, cystectomy

Posterior Mediastinal Kist Hidatik

Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Suleyman Ceyhan, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Hasan Akin
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği İstanbul, İstanbul

Kist hidatik hastalığı ülkemiz için endemik olup kist hidatiğin en sık yerleşimi karaciğer ve akciğer olmasına karşın atipik lokalizasyonlarda da ortaya çıkabilir. Mediasten yerleşimi ise oldukça nadirdir. Bununla birlikte, literatürde HIV pozitif bir olguda gelişen mediastinal kist hidatik olgusu bildirilmemiştir. Burada, kistektomi ile başarılı bir şeklide tedavi edilen bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hidatidozis, ekinokokal hastalık, mediastinel kist hidatik, HIV(+), kistektomi

Tomography Slices of the Case
Ali Cevat Kutluk, Celalettin İbrahim Kocatürk, Suleyman Ceyhan, Levent Cansever, Mehmet Ali Bedirhan, Hasan Akin. A Posterior Mediastinal Hydatid Cyst. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 60-63

Corresponding Author: Ali Cevat Kutluk, Türkiye
LookUs & Online Makale