e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case of Chronic Eosinophilic Pneumonia Confused with Covid-19 Pneumonia [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 16-22 | DOI: 10.5505/respircase.2021.03764

A Case of Chronic Eosinophilic Pneumonia Confused with Covid-19 Pneumonia

Selvi Aşker1, Hanifi Yıldız1, Nevzat Esen1, Müntecep Aşker2
1Van Yuzuncu Yil University Medical Faculty, Chest disease Department, Van, Turkey
2Van Yuzuncu Yil University Medical Faculty, Cardiology Department, Van, Turkey

The etiology of chronic eosinophilic pneumonia (CEP) is not precisely known, although its characteristic features include eosinophilia, involving alveoli or blood; subacute or chronic respiratory and general symptoms; while chest radiological imaging shows peripheral pulmonary infiltrates. Many cases of pneumonia associated with the new coronavirus (2019-nCoV) were detected in Wuhan, China starting in December 2019. HRCT is a highly sensitive and convenient screening tool for 2019-nCoV. The radiological appearance of the new coronavirus pneumonia is not very different from that of the common viral pneumonia, but it has some unique features. It usually manifests with patchy or punctuate opacities resembling ground glass (85.7%), and patchy consolidation (19.0%), and the lesions are mainly located in the subpleural area. Here we present a case of CEP who presented with shortness of breath, cough, fever, and a clinical and radiological picture similar to COVID-19.

Keywords: Chronic eosinophilic pneumonia (CEP), SARS-CoV-2, Computed Tomography, Ground Glass Opacity

Covid-19 Pnömonisi ile Karışan Kronik Eozinofilik Pnömoni Olgusu

Selvi Aşker1, Hanifi Yıldız1, Nevzat Esen1, Müntecep Aşker2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Van

Kronik eozinofilik pnömoninin (KEP) etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. KEPi, alveollerde ya da kanda eozinofili ile seyreden,subakut veya kronik solunumsal ya da genel semptomları olan ve akciğer radyolojisinde periferik tutulumla karekterize bir hastalıktır. Yeni koronavirüs (2019-nCoV) ile enfekte olmuş birçok pnömoni olgusu, Aralık 2019'dan beri Çin'in Wuhan şehrinde tespit edildi. HRCT, 2019-nCoV için çok hassas ve kullanışlı bir tarama aracıdır. Yeni koronavirüs pnömonisinin radyolojik görünümü kendine has özellikleri olmakla birlikte yaygın viral pnömoniden çok farklı değildir. Genellikle buzlu cam (% 85.7) ve düzensiz konsolidasyona (% 19.0) benzeyen yamalı ya da bölgesel opasiteler ile kendini gösterir. Lezyonlar esas olarak subplevral bölgede bulunur. Burada nefes darlığı, öksürük, ateş ve COVID-19'a benzer klinik ve radyolojik tablo ile başvuran bir KEP olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik eozinofilik pnömoni (CEP), SARS-CoV-2, Bilgisayarlı Tomografi, Buzlu Cam Opasitesi

Image Slices of the Case
Selvi Aşker, Hanifi Yıldız, Nevzat Esen, Müntecep Aşker. A Case of Chronic Eosinophilic Pneumonia Confused with Covid-19 Pneumonia. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 16-22

Corresponding Author: Selvi Aşker, Türkiye
LookUs & Online Makale