e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Interstitial Lung Disease in Systemic Lupus Erythematosus [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(2): 40-43 | DOI: 10.5505/respircase.2019.03779

Interstitial Lung Disease in Systemic Lupus Erythematosus

Gina Amanda, Prima Belia Fathana, Dianiati Kusumo Sutoyo
Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Persahabatan Hospital, Jakarta, Indonesia

Connective tissue disease (CTD) is one of the etiologies of known-cause interstitial lung disease (ILD) that is frequently found with systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, mixed-CTD and Sjӧgren syndrome, but which occurs rarely in systemic lupus erythematosus (SLE) patients. A diagnosis of ILD in SLE can be challenging, as the physician should first exclude other pulmonary involvements, including airway disorders, pulmonary infection and vascular abnormality. The management of ILD in SLE and other CTDs patients includes corticosteroid and other immunosuppressive medications. Here we report on two ILD in SLE cases: in one case, ILD was the first sign of SLE; and in the other, ILD appeared after the diagnosis of SLE had been established.

Keywords: connective tissue disease, interstitial lung disease, systemic lupus erythematosus

Sistemik Lupus Eritematozusta İnterstisyel Akciğer Hastalığı

Gina Amanda, Prima Belia Fathana, Dianiati Kusumo Sutoyo
Endonezya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Persahabatan Has-tanesi, Pulmonoloji ve solunum Tıbbi AD, Endonezya

Nedeni bilinen interstisiyel akciğer hastalıklarının (İAH) etyolojilerinden birisi de bağ dokusu hastalıkları (BDH)'dır. Nedeni bilinen İAH’ya yol açana BDH arasında, sistemik skleroz, romatoid artrit, miks bağ dokusu hastalıkları ve Sjögren sendromu sıklıkla bulunmaktadır. Ancak sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında bu durum nadiren görülür. SLE’de İAH tanısı koymak zordur. Hava yolu hastalıkları, pulmoner infeksiyon ve vasküler anormallikler gibi diğer pulmoner tutulumlar öncelikle ekarte edilmelidir. SLE de ve diğer BDH olan İAH hastalarının tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünsüpressif ilaçlar kullanılır. Burada İAH olan iki SLE olgusu sunulmaktadır. Bir olguda SLE’nin ilk bulgusu İAH idi, diğer olguda SLE tanısından sonra İAH görüldü.

Anahtar Kelimeler: konnektif doku hastalıkları, interstisyel akciğer hastalığı, sistemik lupus eritematozus

Gina Amanda, Prima Belia Fathana, Dianiati Kusumo Sutoyo. Interstitial Lung Disease in Systemic Lupus Erythematosus. Respir Case Rep. 2019; 8(2): 40-43

Corresponding Author: Gina Amanda, Indonesia
LookUs & Online Makale