e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor Related to Diffuse Neurofibroma of Chest Wall [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 59-62 | DOI: 10.5505/respircase.2021.04696

Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor Related to Diffuse Neurofibroma of Chest Wall

Muharrem Çakmak1, İsmail Demirel2
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Elazig, Turkey.
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazig, Turkey.

Malignant peripheral nerve sheath tumors account for 5–10% of all soft tissue tumors. These tumors are closely related with Neurofibromatosis type 1. Although many such tumors have been reported in different locations, malignant peripheral nerve sheath tumors arising from diffuse neurofibroma located in the chest wall are extremely rare. In the present study we report on a malignant peripheral nerve sheath tumor arising out of a diffuse neurofibroma of the chest wall.

Keywords: Chest wall, Mass, Malignant peripheral nerve sheath tumor

Göğüs Duvarının Diffüz Nörofibroma ile İlişkili Malign Periferal Sinir Kılıfı Tümörü

Muharrem Çakmak1, İsmail Demirel2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Malign periferik sinir kılıfı tümörü yumuşak doku tümörlerinin %5-10’unu oluşturur. Bu tümörler Nörofibromatozis tip 1 ile yakından ilişkilidir. Farklı lokalizasyonlarda birçok olgu bildirilmiş olsa da göğüs duvarı yerleşimli diffüz nörofibroma zemininde gelişen malign periferik sinir kılıfı tümörü son derece nadirdir. Bu çalışmada, göğüs duvarı yerleşimli diffüz nörofibroma zemininde gelişen malign periferik sinir kılıfı tümörünü sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, Kitle, Malign periferik sinir kılıfı tümörü

Image Slices of the Case
Muharrem Çakmak, İsmail Demirel. Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor Related to Diffuse Neurofibroma of Chest Wall. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 59-62

Corresponding Author: Muharrem Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale