e-ISSN 2147-2475
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Differential diagnosis of anechoic images in Endobronchial Ultrasound [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(1): 1-3 | DOI: 10.5505/respircase.2020.04834

Differential diagnosis of anechoic images in Endobronchial Ultrasound

Ester Cuevas1, Yuliana Pascual-González1, Nikos Koufos2, Antoni Rosell3, Noelia Cubero1
1Hospital Universitari de Bellvitge, Respiratory Service, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain. IDIBELL – Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain.
2Mediterraneo Hospital, Interventional Pulmonary Unit – Respiratory Department, Athens, Greece.
3Universitari Germans Trias i Pujol, Respiratory Service, Badalona, Spain.

In the present pictorial study, we report on four different cases with Endobronchial Ultrasound anechoic images, taken during a mediastinal lymph node study. Each anechoic image had a nodal coagulative necrosis sign. Although the anechoic images had similar characteristics in all cases, the final pathology report was different, with two cases positive for malignancy, one case showing a benign tumor of thyroid gland origin, and one case with tuberculosis. All patients signed informed consent for investigation with the EBUS technique. The procedure was performed in accordance with the regulations of our hospital, and following the usual technique followed in diagnostic mediastinal pathology studies.

Keywords: EBUS-TBNA, lymph nodes, anechoic images, hypoechogenicity, heterogeneity

Endobronşial Ultrasonda Anekoik Görüntülerin Ayırıcı Tanısı

Ester Cuevas1, Yuliana Pascual-González1, Nikos Koufos2, Antoni Rosell3, Noelia Cubero1

Bu görsel ağırlıklı sunuda, mediastinal lenf bezi çalışmaları sırasında, endobronşial ultrasonda anekoik görüntü saptanan dört farklı olguyu sunuyoruz. Herbir anekoik görüntü, lenf bezinde koagülatif nekroz işareti vermekteydi. Tüm olgularda anekoik görüntüler benzer karakteristik özelliklere sahip olmasına rağmen, patoloji rapor sonuçları farklıdır. İki olguda maliginte pozitif idi, bir olguda tiroidden orijin alan benign tümör ve bir olguda da tüberküloz saptandı. Tüm hastalardan EBUS işlemi için yazılı onamlar alındı. Mediastinal patolojilerin tanısında gerekli genel incelemeleri takiben hastanemiz kurallarına göre işlemler yapıldı.

Anahtar Kelimeler: EBUS, Transbronşial iğne aspirasyonu, lenf bezi, anekoik görüntü, hipoekojenite, heterojenite

Ester Cuevas, Yuliana Pascual-González, Nikos Koufos, Antoni Rosell, Noelia Cubero. Differential diagnosis of anechoic images in Endobronchial Ultrasound. Respir Case Rep. 2020; 9(1): 1-3

Corresponding Author: Ester Cuevas, Spain
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale